OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Familieydelser

Familieydelser reguleres under forordning (EF) Nr. 883/2004. 

De er reguleret efter klare principper. 

Familieydelser er hovedsagelig børne- og ungeydelse (Kindergeld) og det tyske "Elterngeld" (dog ikke danske barselsdagpenge iht. dansk definition).

Forordningen udelukker principielt dobbeltydelser. Alt afhængig af forældrenes arbejdsmæssige situation kan der dog opstå dobbeltkrav.

Hvis der opstår dobbeltkrav, fastlægger forordningen en prioritetsorden for, hvem det påhviler at udrede ydelserne. Den ene medlemsstat er således primær forpligtet til at udrede ydelserne, mens der påhviler den anden stat en sekundær forpligtelse. 

Den primær forpligtede medlemsstat udbetaler ydelserne op til det beløb, der er fastlagt i de nationale retningslinjer, der gælder i den pågældende stat. Den stat, som er udpeget som sekundær forpligtet, betaler differencen op til det beløb, der gælder i den pågældende stat, såfremt der foreligger en sådan difference. 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00