OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Anerkendelse af uddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer

Først og fremmest skal der skelnes mellem, om der er tale om en uddannelse eller et erhverv, som er omfattet af den Europæiske Unions direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, eller om der er tale om et erhverv, der blot kræver en autorisation eller om en uddannelse, som skal anerkendes på anden vis, f.eks. af overenskomst- eller sikkerhedsmæssige årsager.

Erhverv i henhold til EU-anerkendelsesdirektivet (2005/36/EF)

Anerkendelsesdirektivet omfatter følgende erhverv: Læger, sygeplejersker, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter.

På grund af direktivet bliver disse uddannelser anerkendt automatisk i Danmark, idet uddannelserne er blevet harmoniseret i hele Europa. Alligevel bør der regnes med sagsbehandlingstider.

Uddannelserne i sundhedssektoren kræver en autorisation af de relevante myndigheder. Inden for alle sundhedsfaglige erhverv er det Styrelsen for Patientsikkerhed, www.stps.dk.

For dyrlægerne er Fødevarestyrelsen, www.foedevarestyrelsen.dk, den relevante myndighed.

Lovregulerede erhverv

De lovregulerede erhverv omfatter mange flere erhverv end blot sundhedsprofessionerne, herunder f.eks. elinstallatører, fagligt ansvarlige inden for gas-, vand- og afløbsinstallationer (vvs-installatører).

En komplet liste samt de nødvendige blanketter og kompetente myndigheder kan findes ved at søge efter ”anerkendelse” på hjemmesiden www.ufm.dk

Vurderingsdatabasen

Hvis du vil tjekke, om din uddannelse allerede er blevet anerkendt, kan du gøre dette ved at søge efter ”vurderingsdatabasen” på hjemmesiden www.ufm.dk

Andre erhverv, samt uddannelse og videreuddannelse

Erhverv der hverken kræver en autorisation eller er lovregulerede, kræver kun en anerkendelse, hvis arbejdsgiveren specifikt har anmodet herom (hvilket er sjældent), eller hvis det er nødvendigt i forhold til indplaceringen i overenskomsten.

Nogle gange kræver arbejdsmiljømyndighederne imidlertid, at en vis uddannelse eller videreuddannelse skal være gennemført. I disse tilfælde er de således kompetente ift. anerkendelsen. Et hyppigt forekommende eksempel er det såkaldte gaffeltruckcertifikat. I disse tilfælde er ”Arbejdstilsynet“, www.at.dk, den kompetente myndighed.

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00