OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

SU til udenlandske statsborgere

Hvad er SU

SU - Statens Uddannelsesstøtte - er en økonomisk hjælp, du kan få mens du uddanner dig. 

SU består af to ting: Du har mulighed for at få et SU-stipendium, som du får kvit og frit, og et SU-lån, som du skal betale tilbage, når du er færdig med uddannelsen. 

SU kan normalt kun gives til danske statsborgere. Er du udenlandsk statsborger har du dog mulighed for at søge ligestilling i SU-mæssig henseende, og få SU til en uddannelse ligesom danske statsborgere.

Ligestillingen gælder kun til den uddannelse, du har søgt SU til, i forbindelse med din ansøgning om ligestilling.

Du kan blive ligestillet efter danske regler, eller efter EU-rettens regler.

Ligestilling efter danske regler

Udenlandske statsborgere kan  blive ligestillet efter danske regler og søge SU til en uddannelse i Danmark, hvis de opfylder en af de følgende betingelser:

Lov om integration af udlændinge i Danmark
Du kan blive ligestillet, hvis du er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Udlændinge, der er  kommet til Danmark sammen med deres forældre
Udlændinge kan blive ligestillet, hvis de er flyttet til Danmark sammen med deres forældre før de fyldte 20 år. Det er en betingelse, at familien fortsat har bopæl i Danmark

Udlændinge, der er gift med en dansk statsborger
Udlændinge  kan blive ligestillet, hvis de har boet i Danmark uafbrudt i mindst 2 år umiddelbart før ansøgningstidspunktet og samtidig været gift med eller været i registreret partnerskab med en dansk statsborger i mindst 2 år. Det er en betingelse, at de fortsat er gift eller i registreret partnerskab på ansøgningstidspunktet.

Udlændinge, der har haft arbejde
Du kan blive ligestillet, hvis du umiddelbart før du begynder på den uddannelse du søger SU til, har boet i Danmark uafbrudt i mindst 2 år med mindst 30 timers erhvervsarbejde ugentlig. Med erhvervsarbejde menes, at du med en gyldig arbejdstilladelse har haft enten ordinært arbejde med ordinær aflønning i arbejdsretlig forstand, eller arbejde som selvstændig erhvervsdrivende.

Et au pair-ophold kan ikke betragtes som erhvervsarbejde, da du som au pair ikke har fået en arbejdstilladelse, men kun en opholdstilladelse til midlertidigt ophold som au pair.

Hvis dit erhvervsarbejde ikke har været sammenhængende eller ikke har ligget umiddelbart før uddannelsens påbegyndelse, kan du alligevel blive ligestillet, hvis den eller de mellemliggende perioder har været:

  • af sammenlagt højst 3 måneders varighed,
  • perioder med arbejdsløshed registreret hos arbejdsformidlingen
  • perioder af højst 3 måneders varighed, der er anvendt til arbejdsmarkedsuddannelse, sprogskole og lignende uddannelsesaktiviteter,
  • sygdomsperioder, eller
  • aftjening af værnepligt

Perioder på sammenlagt 1 år sidestilles med erhvervsarbejde, hvis du i forbindelse med fødsel eller adoption har passet dit eget barn, efter de regler der gælder på arbejdsmarkedet.

Udlændinge, der har opholdt dig i Danmark
Du kan blive ligestillet, hvis du umiddelbart før ansøgningstidspunktet har boet i Danmark uafbrudt i mindst 5 år, uden at du har taget ophold i Danmark med henblik på uddannelse.

Medlemmer af den danske mindretal i Sydslesvig
Disse kan blive ligestillet, hvis de er tysk statsborger, men tilhører det danske mindretal i Sydslesvig. De skal kunne godtgøre deres  tilhørsforhold til Danmark. Det gør man fx ved at dokumentere at have gået på en dansk skole eller har været medlem i en af foreninger i en periode. Det er meget vigtigt for især sydslesvigske studerende i Danmark senest dagen inden studiestarten at melde flytning til Danmark. Ellers har de ingen mulighed for at få dagpenge efter uddannelsen (dimittentsatsen).
I Danmark er det et lovkrav, at man skal være tilmeldt folkeregisteret senest dagen før studiestarten for at kunne modtage dagpenge, den såkaldte dimittendsats, når studiet er slut.

Yderligere skal man melde sig ind i en a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning
for at man kan modtage dagpenge, og så skal man være opmærksom på, at der er en karenstid på en måned.

Udrejse fra Danmark
Er man  ligestillet efter de danske regler, skal man være opmærksom på, at ligestillingen bortfalder, hvis man  efter den 30. april 2006 udrejser af Danmark i en sammenhængende periode på mere end 2 år.

Ligestilling efter EU-regler

Som udenlandsk statsborger kan man  blive ligestillet med danske statsborgere (til at søge SU), hvis man opfylder en eller flere af betingelserne efter EU-retten.

Ligestilling efter EU-retten betyder, at man  kan søge SU til uddannelse i Danmark og uddannelse i udlandet.

For at opfylde betingelserne efter EU-retten skal man  være EU- eller EØS-statsborger (inkl. Island, Liechtenstein og Norge) eller familiemedlem til en EU- eller EØS. 

Arbejde i Danmark
Udlændinge kan blive ligestillet, hvis de 

  • er EU- eller EØS-statsborger og er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark.
  • er EU- eller EØS-statsborger og har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. Der skal være indholdsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem dit arbejde i Danmark og uddannelsen.
  • er EU- eller EØS-statsborger og har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, men har på grund af helbredsmæssige forhold eller strukturelle forhold på arbejdsmarkedet behov for omskoling som følge af ufrivillig arbejdsløshed.

Barn af en EU- EØS-statsborg
Man kan blive ligestillet, hvis man er bosat i Danmark og er barn af en EU- eller EØS-statsborger, der er eller har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. Man bor eller har boet i Danmark sammen med den forælder, der er arbejdstager i Danmark, mens denne har været arbejdstager i Danmark.

Man  kan blive ligestillet, hvis man  ikke er bosat i Danmark, men er barn af en EU- eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark og som forsørger en frem til uddannelsens start. 

Ægtefælle til en EU- eller EØS-statsborger
Udlændinge kan blive ligestillet, hvis de er gift med eller i registreret partnerskab med en EU- eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. De skal bo eller have boet sammen med EU- eller EØS-statsborgeren, mens denne er/var arbejdstager i Danmark.

Forælder  til en EU- eller EØS-statsborger
Udlændinge  kan blive ligestillet, hvis de er forælder til en EU- eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. De  skal bo eller have boet sammen med EU- eller EØS-statsborgeren, mens denne er/var arbejdstager i Danmark. De skal være forsørget af EU- eller EØS-statsborgeren.

Bosat i Danmark i 5 år
Udlændinge kan blive ligestillet, hvis de er EU- eller EØS-statsborger eller er familiemedlem til en EU- eller EØS-statsborger, og har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 5 år.

Beskatning af SU, hvis modtageren bor i Tyskland
Hvis man bor i Tyskland, beskattes SU siden 01.01.2022 i Danmark.

Kilde: 

www.su.de

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00