OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Campering i Danmark

Autocampere og campingvogne

På grund af det stigende antal autocampere følger her et overblik over reglerne for overnatning i disse køretøjer og om campering generelt, idet der ikke er tale om et retligt bindende overblik.

Helt generelt er enhver fører selv ansvarlig for at sætte sig ind i reglerne i Danmark og lokalt, umiddelbart før turen starter.

En ”allemandsret” (Allemansrätten, Allemannsretten), der giver alle lov til at overnatte i det fri, som man kender det fra Norge, Sverige eller Finland, findes ikke i Danmark.

Til forskel fra reglerne i Tyskland skelnes der i Danmark ikke mellem campingvogne og autocampere. Her gælder de samme regler.Som hovedregel er det ikke tilladt at campere vildt i Danmark. Man må dog gerne overnatte på f.eks. en rasteplads med et campingkøretøj med en totalvægt på op til 3,5 tons, hvis der er tale om en rast og ikke om campering, og det ikke er decideret forbudt, enten fordi parkeringstiden er begrænset til f.eks. kun tre timer, eller der generelt gælder et forbud for disse køretøjer.

Det betyder, at der hverken må stilles fortelte op, trækkes markiser ud eller stilles stole eller borde op i det fri. Det er heller ikke tilladt at stille tagtelte op.

Man må også overnatte på parkeringspladser, hvis køretøjet kan holde inden for de afmærkede parkeringsbåse, og de førnævnte regler overholdes. Det vil formodentlig sjældent være tilfældet i Danmark, da de fleste parkeringsbåse kun er fem meter lange, og de fleste autocampere eller biler med campingvogne overskrider denne grænse.

I Århus, København og Odense er det generelt ikke tilladt at parkere med autocampere på parkeringspladser.

I Danmark findes der også særligt afmærkede autocamper-parkeringspladser, oftest i tilknytning til campingpladser. Der kan indhentes yderligere oplysninger herom hos relevante organisationer som f.eks. FDM i Danmark og ADAC i Tyskland og naturligvis hos turistinformationen på destinationen, eller man kan finde dem i campingguider.

www.adac.de

www.fdm.dk

 

Cykel- og vandreturister

I de danske statsskove må man overnatte i telt, hvis teltet er uden for synsvidde fra beboelseshuse eller en offentlig vej. Teltet skal stå under træer, det må ikke stå i lysninger, på hede- eller mosearealer og lign. Der gælder den såkaldte 1-2-3-regel, der står for maksimalt "2" stk. "3-"personers telte for "1" nat.

I private skove eller på private arealer skal ejeren give sin tilladelse. Der findes også meget primitive overnatningspladser til denne outdoorgruppe.

Generelt er det ikke tilladt at bruge åben ild, undtagen på dertil indrettede steder. Det er tilladt at benytte et stormkøkken, med mindre der på grund af tørke gæler et generelt forbud mod brug af åben ild.

Nærmere oplysninger kan findes hos Naturstyrelsen.

www.naturstyrelsen.dk

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00