OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Montørvogn

Arbejdsgiver i Danmark – arbejdstageren bor i Tyskland

På vej over grænsen ser man ofte arbejdstagere køre til og fra arbejde i deres danske firmavarebil, en såkaldt håndværkerbil.

Da motorkøretøjer er et følsomt emne i Danmark rent skattemæssigt, afdækkes her de vigtigste betingelser og forudsætninger, som gør det muligt at benytte en sådan bil, eller at man netop ikke kan.

Skattestyrelsen håndhæver reglerne meget strengt.

Man kan kun få retligt bindende oplysninger hos Motorstyrelsen, og på grund af problematikken og den uoverskuelige jungle af regler må det altid tilrådes at indhente bindende svar, så man er på den sikre side.

I denne forbindelse kan hele tre skattemæssige områder være berørt:

 • Indkomstskatten hos arbejdstageren, hvis vedkommende skal beskatte brugen som personalegode.
 • Momsen hos virksomhedsejeren, da den ikke er betalt ved et køretøj på gule nummerplader.
 • Registreringsafgiften, som er nedsat for et køretøj på gule nummerplader og de gul-hvide papegøjeplader.

Benyttes en håndværkerbil forkert, kan det altså blive en dyr fornøjelse i skatte- og momsmæssig henseende.

Der findes tre forskellige nummerplader i Danmark:

 • Hvide nummerplader
  Både registreringsafgiften og momsen er betalt fuldt ud. Her skal det blot undersøges, om der skal foretages beskatning hos arbejdstageren som personalegode.
 • Gule nummerplader
  Registreringsafgiften er nedsat, momsen er refunderet. Forkert brug kan medføre, at en eller begge afgifter vil skulle betales efterfølgende.
 • Papegøjeplader
  Momsen er betalt, registreringsafgiften er nedsat. Her vil beskatning hos arbejdstageren ligeledes være en mulighed. Brug til delvis privat kørsel er tilladt.

Hvide nummerplader

For at undgå beskatning hos arbejdstageren, skal arbejdsgiveren give klart forbud mod anvendelse til privat brug. Her tilrådes det stærkt at føre detaljeret kørebog. Arbejdsgiveren og arbejdstageren har bevisbyrden over for skattemyndighederne. Man kunne forestille sig, at en repræsentant kører direkte ud til kunderne hjemmefra og derfor tager bilen med hjem. Selv den mindste overtrædelse eller manglende dokumentation for kørsel i meget beskedent omfang kan udløse beskatning. 

 

Gule og gul-hvide nummerplader

Her skelner Skattestyrelsen mellem mandskabsvogne, specialindrettede varebiler og varebiler uden specialindretning samt varebiler på papegøjeplader. Her kan kun de vigtigste kriterier nævnes, de nøjagtige lister over anvendelsesmuligheder kan man finde på Motorstyrelsens hjemmeside.

Reglerne for mandskabsvogne åbner stort set ikke mulighed for at tage en mandskabsvogn med hjem, eller kun i meget begrænset omfang.

Varebiler uden specialindretning må maksimalt benyttes til kørsel til bopælen 25 dage om året, hvis den bruges erhvervsmæssigt direkte fra bopælen.

Specialindrettede varebiler kan benyttes til kørsel mellem arbejdsplads og hjem.
Bemærk: Kravene til indretningen er høje. En simpel reol rækker ikke.

Bilerne på gul-hvide papegøjeplader kan benyttes mere omfattende, herunder også til kørsel mellem arbejdsplads og hjem.

Arbejdsgiveren skal angive kørslen til hjemmet til Skattestyrelsen i forbindelse med arbejdstagerbeskatningen, hvorfor arbejdstageren ikke kan gøre befordringsgodtgørelse gældende.

Der skal gives forbud mod anvendelse til privat brug.

Det tilrådes på det kraftigste at føre detaljeret kørebog.

 

Arbejdsgiver i Tyskland – arbejdstageren bor i Danmark

Også her er det muligt at køre til hjemmet med håndværkerbilen, dog kun, hvis der er meddelt dispensation fra Motorstyrelsen, som skal medbringes i køretøjet. Uden en sådan tilladelse må køretøjet under ingen omstændigheder benyttes til kørsel i Danmark. Det er ikke tilstrækkeligt at have søgt om en sådan dispensation.

På tysk side skal det ligeledes være sikret, at de tyske skattemyndigheder ikke lægger til grund, at køretøjet også anvendes til privat brug, da arbejdstageren i så fald ville skulle beskatte det som personalegode. Også i dette tilfælde er det afgørende, hvilken type køretøj der er tale om. Varebiler uden vinduer eller med lad gør det ofte lettere at afgøre end personbiler. Anvendelsen til privat brug skal udelukkes skriftligt. Bevisbyrden ligger altid hos arbejdsgiveren og arbejdstageren. Hvis man er i tvivl, må der indhentes professionel skattemæssig rådgivning.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00