OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

"Arbeit auf Abruf"

"Arbeit auf Abruf" som omhandlet i § 12 i den tyske lov om deltidsbeskæftigelse og tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (TzBfG - Teilzeit- und Befristungsgesetz) kan bedst sammenlignes med beskæftigelse som ”løsvikar” i Danmark.

Løsvikar som egentlig ansættelsesform findes ikke i Tyskland. Her er der mulighed for at indgå aftaler om deltidsarbejde, dog kun med et aftalt fast antal arbejdstimer. Er der ikke truffet aftale om arbejdstimer, lægges det til grund, at der er aftalt et timeantal på 20 arbejdstimer om ugen, som der skal betales løn for.

Generelt bør arbejdstagere indhente rådgivning om de arbejdsretlige aspekter hos deres faglige organisation eller en advokat.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00