OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Arbejdssøgning med PD U2

Arbejdssøgning i nabolandet med PD U2

Artikel 64 i forordning (EF) 883/2004 gør det muligt, at borgere fortsat modtager dagpenge fra bopælslandet i op til tre måneder, hvis de rejser til et andet EU-land for at søge beskæftigelse. Denne periode kan forlænges op til seks måneder af den myndighed, der udbetaler ydelsen. Forudsætningen er, at man skal have været registreret som arbejdssøgende i mindst fire uger, at man stiller sig til rådighed for arbejdsformidlingen i opholdslandet med det samme og at man er underlagt den pågældende stats regime. Fra og med det tidspunkt er man omfattet af reglerne i det land, man søger beskæftigelse i.         

Dokument PD U2 (Portable Document Unemployment 2) er beregnet til dette formål. Det attesterer retten over for arbejdsformidlingen i opholdslandet. Det tager imod dokumentet og underretter omgående det udstedende land om, at den arbejdsløse har registreret sig. Man skal tilmelde sig hos arbejdsformidlingen i opholdslandet inden for syv dage efter afrejsen.

Finder man ikke arbejde inden for den fastsatte frist på tre eller seks måneder og vender hjem inden udløb af fristen, opretholder man sit krav på arbejdsløshedsdagpenge i bopælslandet/hjemlandet.

Modsætningsvis: Overholder man ikke fristen, bortfalder retten i henhold til EU-forordningen, medmindre der findes gunstigere nationale bestemmelser. Dette bør afklares meget nøje med den kompetente arbejdsformidling, inden afrejsen.

Denne mulighed benyttes også af borgere, der flytter til nabolandet, men endnu ikke har beskæftigelse her, og således sikrer deres forsørgelse i tre måneder. Dette må generelt frarådes. Efter de tre måneder bortfalder alle krav i hjemlandet, og man har intet krav i opholdslandet. Derudover bortfalder opholdsretten i medfør af EU's opholdsdirektiv.

Denne regel vurderes dog ikke at have den store betydning for borgere det dansk-tyske grænseland, da man her kan søge beskæftigelse i nabolandet, uden at tage ophold i det andet land i en længere periode.

Arbejdssøgning i Danmark med tyske arbejdsløshedsdagpenge

Det kompetente Agentur für Arbeit udsteder dokumentet PD U2. Den arbejdsløse skal aflevere dette personligt til Jobcenteret af den kommune i Danmark, som han rejser til og lade sig registrere. Dette skal ske inden for syv dage efter afrejse. Fra det tidspunkt er vedkommende omfattet af de danske regler om arbejdsformidling. De fleste danske kommuner er indgået en aftale med en ICS, en International Citizen Service. For de fire sønderjyske kommuner Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg er det ICS Odense. For alle andre kommuner bør man spørge jobcentret.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer man ind på hjemmesiden af de danske myndigheder. Her kan man blandt mange andre informationer også finde de lokalt ansvarlige Jobcentre.

www.borger.dk  Arbejdssøgning i Tyskland med danske arbejdsløshedsdagpenge
Dokumentet PD U2 udstedes af A-kassen. Dette skal afleveres personligt til det kompetente Agentur für Arbeit. Dette skal ske inden for syv dage efter afrejse. Fra det tidspunkt er vedkommende omfattet af de tyske regler om arbejdsformidling.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer man ind på hjemmesiden af Bundesagentur für Arbeit. Her kan man blandt mange andre informationer også finde det lokalt ansvarlige Agentur für Arbeit.

www.arbeitsagentur.de

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00