OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Skilsmisser med en international dimension

Hvis indbyggere i Region Sønderjylland-Schleswig ønsker at blive skilt, er der til trods for en grænse, som bliver mere og mere udvisket, ikke valgfrihed med hensyn til, om skilsmissen skal foretages i Danmark eller Tyskland. Dansk og tysk lovgivning fastlægger, hvem der kan blive skilt hvor, i det enkelte tilfælde. Endvidere er internationale aftaler og især EU-konventioner med til at lette proceduren. Mange EU-forordninger gælder dog ikke i forhold til Danmark.

Hvilken stat er kompetent?

Du kan blive skilt i Tyskland, hvis

 • din ægtefælle er tysker eller var det ved ægteskabets indgåelse, eller
 • du og din ægtefælle har sædvanligt opholdssted i Tyskland, eller
 • din ægtefælle var statsløs med sædvanligt opholdssted i Tyskland, eller
 • en af jer har sædvanligt opholdssted i Tyskland. 


Du kan blive skilt i Danmark, hvis

 • din ægtefælle har bopæl i Danmark, eller
 • du selv har bopæl i Danmark og enten har boet dér de seneste to år eller på et tidligere tidspunkt, eller
 • du har dansk statsborgerskab og kan dokumentere, at du ikke kan indgive skilsmissebegæring i det land, hvor du har bopæl, eller
 • du og din ægtefælle er danske statsborgere, og din ægtefælle er indforstået med, at skilsmissebegæringen bliver indgivet i Danmark, eller
 • der er meddelt separation i Danmark inden for de seneste fem år.

Du kan begære skilsmisse ved en tysk domstol, hvis

 • du og din ægtefælle har sædvanligt opholdssted i Tyskland, eller
 • du og din ægtefælle senest har haft sædvanligt opholdssted i Tyskland, såfremt en af jer fortsat har sædvanligt opholdssted her, eller
 • din ægtefælle i sin egenskab af sagsøgt har sædvanligt opholdssted i Tyskland, eller
 • en af jer har sædvanligt opholdssted i Tyskland i tilfælde af en fælles begæring, eller
 • du i den egenskab af sagsøger har sædvanligt opholdssted i Tyskland og har opholdt dig dér i mindst et år, før begæringen bliver indgivet, eller
 • du i din egenskab af sagsøger har sædvanligt opholdssted i Tyskland og har opholdt dig dér mindst seks måneder, før begæringen bliver indgivet, og er tysk statsborger, eller
 • du og din ægtefælle har tysk statsborgerskab.
Hvor skal man indgive skilsmissebegæring i Danmark?

Skilsmissebegæringen skal indgives til Familieretshuset.

Hvor indgiver man skilsmissebegæring i Tyskland?

I Tyskland indgives skilsmissebegæringen til domstolen for familieretlige sager (Familiengericht).

Er det vigtigt i forhold til kompetencen, hvem af de to ægtefæller der har været hurtigst til at indgive skilsmissebegæring?
Ja, det spiller en rolle for kompetencen, hvilken stat der først er indgivet begæring i. Hvis det er muligt rent juridisk at indgive skilsmissebegæring enten i stat A eller stat B, udelukker en begæring indgivet i stat A af den ene af ægtefællerne, at den anden ægtefælle kan foranledige sagen behandlet af en domstol i stat B. Er der indgivet skilsmissebegæring til en domstol i én stat, taler man om litispendens. Hvorvidt f.eks. litispendens i Danmark udelukker en tysk retssag, afhænger af, om den danske dom vil blive anerkendt i Tyskland. Lyder den tyske domstols prognose på, at den danske dom vil blive anerkendt i Tyskland, suspenderer den retssagen.

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00