OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Danske rejsedokumenter

Rejser til Tyskland og andre Schengenlande

Danmark er som mange andre lande del af Schengenområdet. Også i Schengenområdet skal man altid kunne dokumentere sit statsborgerskab og sind identitet, hvorfor man altid skal medføre gyldige identitetsdokumenter.

For danskere, der har bopæl i Tyskland og tyskere, der har bopæl i Danmark, er et gyldigt pas/Personalausweis uundværlig.

Rejser man uden for Schengenområdet, bør man informere sig om de gældende ID- og rejsebestemmelser.

Det danske pas

Alle danske statsborgere kan ansøge om pas, ved personlig fremmøde hos en borgerservice i en af landets kommuner. Man behøver ikke at have bopæl i eller en særlig tilknytning til kommunen. Ved nogle kommuner skal man bestille en tid via de digitale selvbetjeningsløsninger for ansøgningen om pas. Informér dig venligst herom ved den pågældende kommune inden fremmøde.

Det danske pas er tilpasset bestemmelserne i forordningen (EU) 2019/1157. Der er skal afgives fingeraftryk. Børn under 12 år er aktuelt undtaget fra at afgive fingeraftryk. Ved ansøgningen om pas skal følgende dokumenter forelægges ved borgerservice:

 • dit sidst udstedte pas, hvis passet skal fornys
 • original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation, hvis du ikke har et pas i forvejen
 • fødselsattest, hvis du søger om pas til et unavngivet barn
 • sundhedskort (sygesikringsbevis), hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen
 • et vellignende foto, som lever op til billedkravene

Blev dansk indfødsret først opnået på et senere tidspunkt i livet, skal der ved første ansøgning om dansk pas forelægges dokumentation for dansk indfødsret, f.eks. i form af statsborgerretsbevis.

Efter ansøgningen er sagsbehandlingstiden 11 til 15 hverdage.

Passet for personer der fyld 18 år har en gyldighed på 10 år og for børn og unge mellem 2 og 18 år har passet en gyldighed på 5 år. Passet for Børn under 2 år har en gyldighed på 2 år.

Midlertidigt pas

Der kan kun udstedes et nødpas, hvis man ikke kan nå at få et almindeligt pas.

Nødpasset har dog nogle begrænsninger. Det udstedes kun for den periode, man er på rejse og maks. et år. Der er lande, der ikke anerkender nødpas (f.eks. USA).

For yderligere oplysninger om pas- og visumregler i andre lande klik på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på udenrigsministeriets hjemmeside.

www.um.dk

Ansøgningen om nødpas indgives hos en borgerservice i en kommune i Danmark. 

Et midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas) kan udstedes, hvis:

 • du har mistet dit pas
 • du ikke har et pas
 • du har glemt dit pas derhjemme, og ikke kan nå at hente det, før du skal rejse til et land, hvor pas er påkrævet (bemærk rejsen skal være umiddelbart forestående)
 • dit pas er udløbet for mere end tre måneder siden

Prisen er den samme som for det almindelige pas. Der er dog dobbelt gebyr for et midlertidigt pas, hvis det oprindelige pas er bortkommet, eller det ikke er muligt at afhente nødpasset inden afrejse. Der er mulighed for hastelevering som tager 5 hverdage.

Pas til børn

Børn skal have eget pas, uanset alder. Ved ansøgningen om pas til mindreårige skal der foreligge samtykke af den som har forældremyndighed. Ved delt forældremyndighed, skal begge forældre give samtykke. Samtykke gives med underskriften på ansøgningen. Den mindreårige skal være fysisk tilstede ved indgivelse af ansøgningen. Der gælder de samme krav som ved voksne.

Udstedelse af pas til personer med bopæl i udlandet

Danske statsborgere kan ved personlig fremmøde hos en borgerservice af en hvilken som helst kommune, ansøge om pas. Kan man ikke komme til Danmark personlig, kan der ansøges om pas ved de danske konsulater og ambassader. På hjemmesiderne af det danske Udenrigsministerie kan man finde alle ambassader og konsulater. Her kan der også findes yderligere oplysninger om ansøgningsprocessen og omkostningerne.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer man direkte ind på hjemmesiden af Udenrigsministeriet, men yderligere informationer.

www.um.dk

Et mindreårigt barn rejser uledsaget

I nogle lande må børn der rejser uledsaget ikke indrejse. En udtømmende liste over disse lande findes ikke. Ved planlagt rejse er det nødvendigt, at man informerer sig inden afrejse hos ambassaden af det pågældende land.

Et mindreårigt barn rejser til Tyskland
Børn, der rejser alene til Tyskland, bør medføre en erklæring fra personerne med forældremyndigheden, der indeholder følgende:

 • Erklæring at barnet må rejse alene
 • Kontaktoplysningerne af personerne med forældremyndigheden

Der er dog ikke noget lovkrav til en sådan erklæring.

Yderligere informationer om det danske pas, betingelserne og ansøgningen om pas, kan findes på hjemmesiden af de danske myndigheder. Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du direkte ind på den respektive hjemmeside.

www.borger.dk 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00