OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygedagpenge

Sygedagpenge og dermed løn under sygdom er ydelser der træder i stedet for løn. Dermed gælder man fortsæt som arbejdstager i forstand af forordningen 883/2004, hvis man modtager disse. Man er fortsæt social sikret i det land, der udbetaler sygedagpenge. Det spiller ingen rolle, om arbejdsforholdet blev sagt op under perioden med sygedagpenge.
Sygedagpenge fra Danmark og Tyskland er eksportable ydelser uafhængig af hjemsted.
Principielt er der en anden opfattelse af sygdom og uarbejdsdygtighed i Danmark end i Tyskland. Der eksisterer store kulturelle og administrative forskelle.

Sygedagpenge i Tyskland

For obligatorisk og frivilligt forsikrede arbejdstagere
Hvis lægen vurderer, at man er uarbejdsdygtig på grund af sin sygdom, har man ret til sygedagpenge fra og med næste dag.
Hvis man bliver indlagt på et sygehus eller et behandlings- eller genoptræningscenter, er man sågar berettiget hertil fra og med den første dag. 
Hvis arbejdstagere bliver uarbejdsdygtige på grund af sygdom, udbetaler arbejdsgiveren fortsat løn i op til seks uger. Man siger, at retten til sygedagpenge suspenderes i denne periode. Derefter udbetales sygedagpengene af sygekassen. 

Sygedagpengeperiode
Man kan få udbetalt sygedagpenge på grund af den samme sygdom i op til 78 uger inden for samme treårige periode. De 78 uger regnes fra den dag, hvor man sygemeldes af lægen første gang. Støder der en anden sygdom til, mens man er uarbejdsdygtig, forlænges udbetalingen af sygedagpenge ikke af den grund.

Stopper udbetalingen af sygedagpenge pga. 78-ugers-reglen er der mulighed for at få arbejdsløshedsdagpenge fra Agentur für Arbeit iht. § 145 SGB III.

Hvornår suspenderes sygedagpengene?
Hvis man ikke har indkomsttab på grund af sygdommen, fordi arbejdsgiveren fortsat udbetaler løn, eller man modtager en lønkompensationsydelse, suspenderes retten til sygedagpenge.
Sygedagpengene skal erstatte den indkomst, som bortfalder på grund af uarbejdsdygtigheden. Men der findes også andre lovbestemte ydelser, som skal erstatte arbejdsindkomsten, de såkaldte lønkompensationsydelser. De har prioritet forud for sygedagpengene. Så modtager man en sådan lønkompensationsydelse, får man ikke sygedagpenge i den periode.

Eksempler på lønkompensationsydelser:

  • Barselsdagpenge
  • Dagpenge ved tilskadekomst
  • Arbejdsløshedsunderstøttelse
  • Sygedagpenge til militært personel
  • Overgangshjælp
  • Supplerende arbejdsløshedsunderstøttelse

Retten til sygedagpenge suspenderes også,

  • hvis man ikke senest inden en uge har indberettet en uarbejdsdygtighed til sygekassen eller
  • hvis man tager på en ferierejse uden sygekassens samtykke, mens man er uarbejdsdygtig.

Privat forsikrede selvstændige og arbejdstagere
For denne gruppes vedkommende udbetales sygedagpengene af den private sygeforsikring i henhold til forsikringsvilkårene og afhængig af den aftalte tarif. For arbejdstagere gælder det også her, at arbejdsgiveren betaler løn under sygdom i seks uger. Der anbefales en uddybende vejledning og information før man beslutter sig for et system, (f. eks. Hos forbrugerorganisationer).

Frivilligt lovpligtigt forsikrede selvstændige
Denne gruppe modtager ligeledes lovbestemte sygedagpenge efter seks uger. Her skal man være opmærksom på, at der i de første seks uger ikke er nogen arbejdsgiver, som betaler løn. De fleste sygekasser tilbyder tillægstariffer, ofte i samarbejde med forsikringsselskaber, så denne gruppe har mulighed for at sikre sig yderligere i denne periode. Der anbefales en uddybende vejledning og information før man beslutter sig for et system, (f. eks. Hos forbrugerorganisationer).

Sygedagpengeregler for grænsependlere

Fra Danmark til Tyskland
Disse pendlere er social sikret i Tyskland og underligger kun tyske regler.

Der findes stadigvæk pendlere, der selv fravælger sygesikringen, fordi deres løn er over den tyske "Jahresarbeitsentgeltgrenze". Disse pendlere har ingen krav på sygedagpenge nogen steder.

Problemer opstår der også, fordi de danske læger ikke er bekendt med, at de tyske arbejdstagere altid skal have en lægeerklæring til arbejdsgiveren og sygekassen i Tyskland. I princippet skal den tyske sygekasse kræve dokumentation fra Danmark via kommunen, som igen kunne opfordre lægen til at udfylde lægeerklæring. Ender sygedagpengeperioden pga. 78-ugers-reglen, kan man under omstændigheder få arbejdsløshedsdagpenge fra Agentur für Arbeit iht. § 145 SGB III. Betingelsen er dog, at arbejdsforholdet ikke er ophørt.

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00