OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Dansk-tyske aftaler siden 1955

Her finder man en oversigt over offentlige erklæringer, aftaler, planer og beretninger angående det dansk-tyske samarbejde. Det er kooperationer sideløbende med Region Sønderjylland-Schleswig.

Indhold:

1955: Bonn-erklæringen
1955: København-erklæringen
1997: Aftale om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig
2001: Bekendtgørelse af aftale af 21. marts 2001 med Tyskland om politimæssigt samarbejde i grænseområderne (Schengen) 
2001: Gemeinsame Erklärung über regionale Zusammenarbeit zwischen dem Land Schleswig-Holstein und Sønderjyllands Amt  
2002: Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig
2003: Erster Bericht des Landes Schleswig-Holstein zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Dänemark 
2005: Fælles dansk-tysk erklæring
2006: Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig
2007: Aftale mellem Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 
2008: Bericht der Landesregierung Schleswig-Holstein über die grenzüberschreitende Kooperation mit der Region Süddänemark 
2008: Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark über eine Feste Fehmarnbeltquerung 
2009: Aftale om dansk-tysk samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig 
2011: Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig 
2012: Samarbejdsaftale mellem Region Sønderjylland-Schleswig og Femern Bælt-Komitéen
2013: Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
2013: Joint Declaration concerning the general comparability of vocational qualifications (ingen dansk version)
2015: Fælles ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland   
2015: Rahmenplan: Deutsch-dänische Zusammenarbeit des Landes 
2017: Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig
2017: Kulturaftale 2017-2020
2017: Eine stärkere Grenzregion. – Ergebniskatalog mit Beispielen aus 10 Jahren deutsch-dänischer Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und der Region Syddanmark 2007-2017 
2017: Gemeinsame Erklärung über die regionale Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und der Region Seeland 
2017: Minderheiten- und Volksgruppenpolitik in der 18. Legislaturperiode (2012-2017). Minderheitenbericht 2017
2019: Bericht der Landesregierung: Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein – Sprachenchartabericht 2019 
2021: Fælles erklæring om fornyelse af regionalt samarbejde mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark
2021: Minderheiten- und Volksgruppenpolitik in der 19. Legislaturperiode (2017 – 2022) – Minderheitenbericht 2021 (på tysk)
2021: Dansk-tysk venskabserklæring
2021: Kulturaftale 2021-2024
2021: Rapport om status af det danske mindretal i Flensborg 2021
2022: Fælles aktionsplan for det fremtidige dansk-tyske samarbejde (på engelsk)
2022: Mindretalsberetning 2021, Kreis Nordfriesland (på tysk)
2022: Rapport 2018 – 2023 om situationen for det danske mindretal i Slesvig-Flensborg Amt
2023: Handlingsplan 2023-2024 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten
2023: Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Sjælland
2023: Udtalelse fra topmødet: Fremtidig togtrafik over grænsen
2023: Udtalelse fra topmødet: Brintinfrastruktur i regionalt perspektiv
2024: Fælles hensigtserklæring om samarbejde på erhvervsuddannelsesområdet mellem Ministeriet for Børn og Undervisning i Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tysklands Uddannelses- og Forskningsministerium
2024: Joint Declaration of Intent on strengthening the bilateral cooperation between Germany and Denmark

Man finder korte beskrivelser samt link til originaldokumentet.  

1955: Bonn-erklæringen 

 • Undertegnet af forbundskansler Konrad Adenauer
 • Sikre fredelig sameksistens i grænseregionen
 • Mindretalsmedlemmer har de samme rettigheder som alle andre statsborgere
 • Bekendelsen til dansk nationalitet og sprog er fri og må ikke efterprøves af myndighederne
 • Bonn-erklæringen 

1955: København-erklæringen 

 • Undertegnet af statsminister H.C. Hansen
 • Sikre fredelig sameksistens i grænseregionen
 • Mindretalsmedlemmer har de samme rettigheder som alle andre statsborgere
 • Bekendelsen til tysk nationalitet og sprog er fri og må ikke efterprøves af myndighederne 
 • København-erklæringen

1997: Aftale om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig 

 • Undertegnet af amtsborgmester Kresten Philipsen, amtsdirektør Finn Hansen, Stadtpräsident Peter Rautenberg, Oberbürgermeister Olaf Cord Dielewicz, Kreispräsident Johannes Petersen, Landrat Jörg-Dietrich Kamischke og Landrat Olaf Bastian samt Kreispräsidentin Renate Schnack
 • De grænsenære kommuner på dansk og tysk side indgår en frivillig aftale om samarbejde
 • Det er målet at udvikle regionen og at skabe tættere kontakter mellem befolkningerne på begge sider af grænsen
 • Arbejdsmarked, sprog og kultur samt økologi og infrastruktur står på regionens dagsorden 
 • Aftale om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig

2001: Bekendtgørelse af aftale af 21. marts 2001 med Tyskland om politimæssigt samarbejde i grænseområderne (Schengen) 

2001: Gemeinsame Erklärung über regionale Zusammenarbeit zwischen dem Land Schleswig-Holstein und Sønderjyllands Amt 

2002: Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig 

2003: Erster Bericht des Landes Schleswig-Holstein zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Dänemark 

 • Udarbejdet af forvaltningen
 • Første separate oversigt over delstatens samarbejde med Danmark og forsøg på fremstilling også af andre aktørers arbejde (førhen var området en del af ”Ostseebericht”)
 • Fremstilling af samarbejde og INTERREG-støtte siden 1990, Region Sønderjylland-Schleswig siden 1997 og STRING
 • De forskellige ministeriers grænseoverskridende arbejde fremstilles 
 • Erster Bericht des Landes Schleswig-Holstein zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Dänemark (på tysk)

2005: Fælles dansk-tysk erklæring (50 året for København-Bonn erklæringerne) 

 • Højtidelighed på Sønderborg Slot under deltagelse af statsminister Anders Fogh Rasmussen, Bundeskanzler Gerhard Schröder og Ministerpräsidentin Heide Simonis
 • Bekræftelse af den fredelige sameksistens i grænselandet
 • Mindretalsrettigheder og værdsættelse af de danske og det tyske mindretal
 • Grænseoverskridende samarbejde mellem de to nationer står i fokus 
 • Fælles dansk-tysk erklæring

2006: Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig 

 • Underskrevet af regionsrådsformand Carl Holst, borgmestrene Hans Peter Geil, Jan Prokopek Jensen, Tove Larsen, Vagn Therkel Pedersen, Landrat Bogislav-Tessen von Gerlach og Olaf Bastian samt Oberbürgermeister Klaus Tscheuschner
 • Der er aftalt 5-årige evalueringer. Disse har resulteret i en jævnlig tilpasning af aftaleteksten fra 1997
 • En af de vigtigste ændringer er oprettelsen af Regionalforsamlingen
 • Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig 

2007: Aftale mellem Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 

 • Underskrevet af Regionsrådsformand Carl Holst, Ministerpräsdent Peter Harry Carstensen
 • Bygger på aftalen mellem delstaten og Sønderjyllands Amt fra 2001, udvidelse over hele Region Syddanmark
 •  Samarbejde og vækst i hele området
 • Fokuspunkter er Kultur, arbejdsmarked, infrastruktur og logistik, universiteternes samarbejde/uddannelse, alternative energier, ernæring samt turisme
 • Årlige møder og årsplaner 
 • Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Region Süddänemark

2008: Bericht der Landesregierung Schleswig-Holstein über die grenzüberschreitende Kooperation mit der Region Süddänemark 

2008: Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark über eine Feste Fehmarnbeltquerung 

 • Underskrevet af Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee, trafikminister Carina Christensen og Botschafter der Bundesrepublik Deutschland Christoph Jessen
 • Støtte og udbygge den trafikale forbindelse mellem Danmark og Tyskland
 • Aftaler om finansiering, skat, oprettelse af Fehmarnbelt A/S og den videre planlægning
 • Sikkerhedsbestemmelser, teknisk lovgivning og udbygningen af jernbaneskinner og veje på tysk side
 • Aftalen gælder på ubestemt tid og er ikke forbundet med konkrete starttidspunkter
 • Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark über eine Feste Fehmarnbeltquerung (på tysk)

2009: Aftale om dansk-tysk samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig 

 • Underskrevet af regionsrådsformand Carl Holst, borgmestrene Hans Peter Geil, Jan Prokopek Jensen, Tove Larsen, Vagn Therkel Pedersen, Landrat Bogislav-Tessen von Gerlach og Dieter Harrsen samt Oberbürgermeister Klaus Tscheuschner
 • Der er aftalt 5-årige evalueringer. Disse har resulteret i en jævnlig tilpasning af aftaleteksten fra 1997 
 • Aftale om dansk-tysk samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig

2011: Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig 

 • Underskrevet af repræsentanter for parterne i Region Sønderjylland-Schleswig
 • Der er aftalt 5-årige evalueringer. Disse har resulteret i en jævnlig tilpasning af aftaleteksten fra 1997
 • En af de vigtigste ændringer er nedlæggelsen af Regionalforsamlingen og udvidelse af bestyrelsen
 • Aftale om dansk-tysk samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig 

2012: Samarbejdsaftale mellem Region Sønderjylland-Schleswig og Femern Bælt-Komitéen

 • Underskrevet den 6.12.2012 af bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig of Femern Bælts forretningsudvalg
 • Ønske om at intensivere samarbejdet og styrke den politiske koordineringsproces, bla. ved årlige møder
 • Fremme integration og formidling af sprog og kultur
 • Stå sammen mod barrierer på arbejdsmarkedet
 • Samarbejdsaftale Femern Bælt

2013: Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

 • Underskrevet af kulturminister Marianne Jelved, forvaltningsrepræsentanter for Kreis Nordfrisland og Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, kommunerne Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg samt Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein
 • Bygger på erfaringerne fra den sønderjyske kulturaftale. Der skal oprettes et fælles kulturrum i det dansk-tyske grænseland
 • Kulturaftaler er et dansk koncept, som får direkte støtte fra Kulturministeriet
 • Mål og midler, visioner og formål fremlægges
 • Effektmåling og regnskab
 • Aftalen går fra 2013 til 2016 og kan herefter forlænges 
 • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

2013: Joint Declaration of the Federal Minister of Education and Research of the Federal Republic of Germany and the Minister of Education of the Kingdom of Denmark concerning the general comparability of vocational qualifications (ingen dansk version)

 • For Kongeriget Danmarks Uddannelsesministerium underskrevet af undervisningsminister Christine Antorini, for Bundesministerium für Bildung und Forschung underskrevet af Bildungsministerin Johanna Wanka
 • Formålet er, at nedbryde de bureaukratiske hurdler og sikre samlignigheden
 • Understøtte den europæiske mobilitet og bevægelighed
 • Erhvervskvalifikationer, som blev opnået i det duale uddannelsessystem, skulle være sammenligneligt imellem de to lande
 • Erklæringen sendes videre til de nationale socialpartnere, kamre og foreninger
 • Joint Declaration (engelsk version)

2015: Fælles ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland   

 • Underskrevet af skatteminister Benny Engelbrecht og Torsten Albig, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein
 • Samarbejde mellem Danmark og Tyskland især synligt i det siden 2000 markant forhøjede antal af grænsependlere
 • Den danske regering og delstaten Schleswig-Holstein vil igangsætte en række initiativer, som fremgår af den inkluderede handleplan
 • Fælles ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland 

2015: Rahmenplan: Deutsch-dänische Zusammenarbeit des Landes 

 • Udarbejdet af forvaltningen
 • Delstatsregeringen ser tilbage på dansk-tyske aftaler siden 1955. Danmark fremhæves som delstatens vigtigste handelspartner
 • Fra 2015 går delstaten i gang med en ny planlægning, mere økonomisk og infrastrukturelt samarbejde
 • Andre fokusområder er uddannelse og forskning og job og mobilitet, kultur og mindretal 
 • Fremover udfærdiges der årlige oversigter over de opnåede resultater og den videre planlægning.
 • Rahmenplan: Deutsch-dänische Zusammenarbeit des Landes  (på tysk)

2017: Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig 

 • Underskrevet af Oberbürgermeisterin Simone Lange, Landrat Wolfgang Buschmann og Jörg Friedrich von Sobbe, borgmestrene Hans Peter Geil, Thomas Andresen, Erik Lauritzen og Henrik Frandsen samt regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje
 • Der er aftalt 5-årige evalueringer. Disse har resulteret i en tilpasning af aftaleteksten fra 1997
 • En af de vigtigste ændringer er de aftalte handleplaner og resultataftaler 
 • Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig

2017: Kulturaftale 2017-2020 

 • Underskrevet af kulturminister Mette Bock, Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein, samt forvaltningsrepræsentanter fra kommunerne Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa, Stadt Flensburg og Kreis Nordfriesland og Kreise Schleswig-Flensburg
 • Fortsættelse af aftalen fra 2013 og går fra start-2017 til slut-2020
 • De samme regionale partnere fortsætter samarbejdet, dog med ændrede indsatsområder
 • Indsatsområder er talentudvikling og kultur grænseløs 
 • Kulturaftale 2017-2020 

2017: Eine stärkere Grenzregion. – Ergebniskatalog mit Beispielen aus 10 Jahren deutsch-dänischer Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und der Region Syddanmark 2007-2017 

 • Udarbejdet af forvaltningen
 • Regional økonomisk udvikling, uddannelse og forskning, mobilitet, kultur og mindretal – oversigten har de samme fokusområder, som rammeplanen fra 2015 lægger op til
 • 10 års jubilæum for aftalen mellem Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark fra 2007
 • Eine stärkere Grenzregion. – Ergebniskatalog  (på tysk)

Herunder hører:
Jahresplan 2017/18 für die Zusammenarbeit zwischen der Region Syddanmark und dem Land Schleswig-Holstein

 • Udarbejdet af forvaltningen
 • Årsplanen er den nyeste årlige oversigt over delstatsregeringens udfærdigelse af rammeplanen fra 2015 og en fremskrivning af resultatkataloget fra 2017. De under rammeplanen fremlagte mål konkretiseres. 
 • Jahresplan (på tysk)

2017: Gemeinsame Erklärung über die regionale Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und der Region Seeland 

 • Underskrevet af Anke Spoorendonk, stellvertretende Ministerspräsidentin des Landes Schleswig-Holstein og Jens Stenbæk, Regionsrådsformand
 • Tidligere samarbejde primært igennem STRING-kooperationen
 • Fast forbindelse over Femernbelt stor betydning for infrastrukturen
 • Vigtige arbejdsområder: Støtte til den regionaløkonomiske udvikling, grænseoverskridende mobilitet, sundhedsvæsen, kultur og interregionale forbindelser
 • 2-årige handleplaner udarbejdes
 • Gemeinsame Erklärung über die regionale Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und der Region Seeland  (på tysk)

2017: Minderheiten- und Volksgruppenpolitik in der 18. Legislaturperiode (2012-2017). Minderheitenbericht 2017 

 • Udarbejdet af forvaltningen
 • Siden 1986 besluttet, at delstatsregeringen i hver valgperiode fremlægger mindretalsrapport
 • Situationen i det danske mindretal i Sydslesvig, det tyske mindretal i Sønderjylland, friserne samt sinti og romaerne fremlægges
 • Beretning om aktiviteterne hos ECMI, FUEN, ADS-Grenzfriedensbund mv
 • Den europæiske mindretalspolitik fremlægges
 • Oversigt over de europæiske landes ratificering af den europæiske charta for regional- og mindretalssprog fra 1992 og rammekonventionen for beskyttelse af nationale mindretal (1995)
 • Oversigt over de fire mindretals finansiering
 • Oversigt over skole- og børnehavetal 
 • Minderheitenbericht (på tysk)

2019: Bericht der Landesregierung: Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein – Sprachenchartabericht 2019 (nyeste) 

 • Udarbejdet af forvaltningen
 • Siden 2000 har delstaten forpligtet sig til at fremme og støtte de fire regionalsprog, der tales i Schleswig-Holstein: Dansk, nordfrisisk, plattysk, nedertysk og romanes
 • Rapporten udarbejdes regelmæssigt alle fire år
 • Der gives status på sprogenes situation inden for skolevæsen, love og forordninger, forvaltning, medier, kulturliv, det økonomiske og sociale felt samt den grænseoverskridende udveksling
 • Sprachenchartabericht (på tysk)

2021: Fælles erklæring om fornyelse af regionalt samarbejde mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark

2021: Minderheiten- und Volksgruppenpolitik in der 19. Legislaturperiode (2017 – 2022) – Minderheitenbericht 2021 (på tysk)

 • Udarbejdet af forvaltningen
 • Siden 1986 besluttet, at delstatsregeringen i hver valgperiode fremlægger mindretalsrapport
 • Situationen i det danske mindretal i Sydslesvig, det tyske mindretal i Sønderjylland, friserne samt sinti og romaerne fremlægges
 • Beretning om aktiviteterne hos ECMI, FUEN, ADS-Grenzfriedensbund mv
 • Den europæiske mindretalspolitik fremlægges
 • Oversigt over de europæiske landes ratificering af den europæiske charta for regional- og mindretalssprog fra 1992 og rammekonventionen for beskyttelse af nationale mindretal (1995)
 • Oversigt over de fire mindretals finansiering
 • Oversigt over skole- og børnehavetal 
 • Minderheitenbericht (på tysk)

2021: Dansk-tysk venskabserklæring

 • Underskrevet af den tysk udenrigsminister Heiko Maas og den dansk udenrigsminister Jeppe Kofod
 • Udformet på baggrund af det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020
 • Målet er at styrke forholdet mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark
 • De bilaterale forhold er indbundet i EU, NATO, die Forenede Nationer og andre internationale formater
 • For at videreudvikle samarbejdet indenfor Europa-, udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitikken aftaler partnerne, at der vil finde regelmæssige konsultationer sted på statssekretærs- og Europadirektørsniveau
 • 2021: Dansk-tysk venskabserklæring

2021: Kulturaftale 2021-2024

 • Underskrevet af kulturminister Joy Mogensen, forvaltningsrepræsentanter for Kreis Nordfrisland og Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, kommunerne Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg samt Karin Prien, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein
 • Fortsættelse af aftalen fra 2020 og går fra start-2021 til slut-2024
 • De samme regionale partnere fortsætter samarbejdet, dog med ændrede indsatsområder
 • Indsatsområder er ”Rum til fællesskab” og ”Fælles om kulturarv”
 • Kulturaftale 2021-2024

2021: Rapport om status af det danske mindretal i Flensborg 2021

 • Udarbejdet af forvaltningen, afdeling for økonomi, markedsføring og internationalt samarbejde
 • Historisk indledning 100 året for Folkeafstemningen i 1920
 • Gennemførelse af rammekonventionen for beskyttelse af nationale mindretal
 • Gennemførelse af den europæiske pagt om regionale og mindretalssprog
 • De danske organisationers medfinansiering og struktur
 • Rapport om status af det danske mindretal i Flensborg 2021

2022: Fælles aktionsplan for det fremtidige dansk-tyske samarbejde (på tysk)

 • Underskrevet af den tysk udenrigsminister Annalena Baerbock og den dansk udenrigsminister Jeppe Kofod
 • Målet er at styrke forholdet mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark
 • De bilaterale forhold er indbundet i EU, NATO, die Forenede Nationer og andre internationale formater
 • Handlingsplanen tager udgangspunkt i det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020 og den dansk-tyske venskabserklæring fra 2021
 • Handlingsplanen efterprøves og aktualiseres regelmæssigt
 • Fokusområder er fælles aktiviteter indenfor de følgende områder:
 • Regional udvikling, uddannelse og mindretal
 • Klima og energi
 • Digitalisering
 • Sundhedsvæsen
 • Næring, landbrug, fiskeri
 • Trafik
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik samt international udvikling
 • 2022: Fælles aktionsplan for det fremtidige dansk-tyske samarbejde (på engelsk)

2022: Mindretalsberetning 2021, Kreis Nordfriesland (på tysk)

 • Udarbejdet af forvaltningen
 • Bygger fra beslutning fra Kreistag i 2008
 • Fokus ligger på de aktuelle sprog- og mindretalspolitiske udviklinger
 • Oversigt over betingelserne for det danske og det frisiske mindretal, det plattyske sprog samt sinti og romaerne
 • Handlingsanbefaling
 • Minderheitenbericht 2021, Kreis Nordfriesland (på tysk)

2022: Rapport 2018 – 2023 om situationen for det danske mindretal i Slesvig-Flensborg Amt

2023: Handlingsplan 2023-2024 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten

 • Fremskrivelse af fælleserklæringen fra 2021
 • Underskrevet af Ministerpræsident Daniel Günther, Werner Schwarz, Minister for Landbrug, Landdistrikter, Europa og Forbrugerbeskyttelse i delstaten Slesvig-Holsten, og Bo Libergren, fungerende regionsrådsformand Region Syddanmark
 • Emnerne er den dansk-tyske udviklingsalliance, Klima og miljø samt det borgernære samarbejde
 • Handlingsplanen skal fornyes hvert 2. år
 • Handlingsplan 2023-2024

2023: Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Sjælland

 • Underskrevet af Werner Schwarz, Minister for landbrug, landdistrikter, Europa og forbrugerbeskyttelse, Delstaten Slesvig-Holsten, og Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland
 • Videreførsel af den første samarbejdsaftale fra 2017
 • Samarbejdet bygger på den dansk-tyske venskabserklæring fra marts 2021 og på de dansk-tyske regeringers handleplan fra august 2022
 • Målet er, at Fælleserklæringen og den tilknyttede handlingsplan sikrer sammenhæng på tværs af Femern Bælt og hele det dansk-tyske grænseområde
 • Støtte dertil fra Interreg-A-programmet ”Deutschland-Danmark”
 • Fælles erklæring Land Schleswig Holstein og Region Sjælland

2023: Udtalelse fra topmødet: Fremtidig togtrafik over grænsen

2023: Udtalelse fra topmødet: Brintinfrastruktur i regionalt perspektiv

2024: Fælles hensigtserklæring om samarbejde på erhvervsuddannelsesområdet mellem Ministeriet for Børn og Undervisning i Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tysklands Uddannelses- og Forskningsministerium

2024: Fælles hensigtserklæring om at styrke det bilaterale samarbejde mellem Tyskland og Danmark

 • Underskrevet af den tyske forsvarsminister Boris Pistorius og den danske forsvarsminister Troels Lund Poulsen
 • Landene ønsker at arbejde tættere sammen bilateralt omkring forsvar og sikkerhed
 • Udløst af den russiske angrebskrig på Ukraine ønsker landene at skærpe deres fælles sikkerhedsforanstaltninger i Østersøområdet
 • Samarbejdet i NATO fortsætter med at være hjørnestenen begge landes forsvarspolitik
 • Man fortsætter og udbygger det allerede bestående samarbejder bl.a. i forbindelse med flådetræning og videreuddannelse
 • Aftalen findes kun på engelsk
 • Joint Declaration of Intent on strengthening the bilateral cooperation between Germany and Denmark

 

 

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00