OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Grenznetz

I EU gør mere end 800.000 borgere brug af muligheden for at arbejde i nabolandet som grænsependler.
Ca. 40 % af disse grænsependlere er aktive i de europæiske grænseregioner. Men på trods af de muligheder, som den fri bevægelighed i Europa åbner op for, står grænsependlere ofte over for juridiske og praktiske hindringer i hverdagen.

Rådgivningscentrene i de europæiske grænseregioner har ganske vist et godt kendskab til grænsependlernes problemer inden for skatte- og sociallovgivning samt arbejdsret, men stor faglig viden til trods har de enkelte rådgivningscentre ofte kun begrænsede muligheder for også at løse de analyserede problemer eller udmønte løsningsforslagene på effektiv vis ved siden af at varetage den personlige rådgivning af borgerne.

'Grenznetz' blev oprettet i Aachen i 2009, fordi mobilitetsproblemerne og hindringerne i de respektive grænseregioner ofte ligner hinanden og har de samme strukturelle eller juridiske årsager. Dette innovative samarbejdsnetværk mellem grænseregioner forfølger to helt klare målsætninger:

- Samle eksperternes kompetence i grænseregionerne og udbygge udvekslingen af viden og samtidig udvikle fælles løsningsforslag til nedbrydningen af mobilitetshindringer.

- De behov og løsningsforslag, som forelægges nationale regeringer og europæiske institutioner, får større politisk vægt, når grænseregionerne agerer samlet.

De deltagende regioner i 'Grenznetz' er overbeviste om, at samarbejdet er yderligere et skridt fremad. I retning mod mere Europa i grænseregionerne!

Følgende regioner er engageret i 'Grenznetz':

  • Region Sønderjylland-Schleswig (DE, DK)
  • Euregio (DE, NL)
  • Euregio Maas-Rhein (DE, NL, BE)
  • Euregio Rhein-Maas-Nord (DE-NL)
  • Großregion (DE, FR, BE, LUX)
  • Oberrhein (DE, FR, CH)

Du kan finde Grenznetz folderen her

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00