OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

A-kasse netværk

A-kasse netværksgruppen tjener som forum for udveksling af erfaringer og afklaring af spørgsmål relateret til grænsependling. Deltagere er fagpersoner indenfor a-kasse-området, der har med grænsependlere og det grænseoverskridende arbejdsmarked at gøre. 

Også snitflader til andre arbejdsområder kommer ofte på tale, eksempelvis når det drejer sig om sygdom, men der bør bemærkes, at sygedagpenge er et særskilt tema for en anden arbejdsgruppe, der mødes med Region Sønderjylland-Schleswig som arrangør.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00