OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Store forventninger til regeringsinitiativ


12.02.2015 // Forslag til erhvervsudvikling fremlagt.


På mandag afholdes en optaktskonference i Sønderborg om det danske regeringsinitiativ, som vil sætte fokus på erhvervsudviklingen og et sammenhængende arbejdsmarked både i Region Sønderjylland-Schleswig og i Femern Bælt-regionen.

Region Sønderjylland-Schleswig hilser initiativet meget velkommen og ser med spænding frem mod resultaterne fra konferencen. Som bidrag til konferencen har regionens partnere udarbejdet 12 forslag til fremme af væksten på erhvervsområdet og mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked, som dels tager afsæt i erfaringerne fra 17 års grænseoverskridende samarbejde og er baseret på samarbejdet med andre grænseregioner. Helt konkret vil følgende forslag blive fremlagt: 

1. Infrastruktur som rammebetingelser for vækst og erhvervsudvikling 

2. Tættere samarbejde mellem de nationale myndigheder og Regionskontor & Infocenter inden for mobilitetsspørgsmål (skat, social sikring, digitalisering) 

3. Støtte grænsependlerrådgivningen fra statslig side, både ved landegrænsen og i Femern Bælt-regionen

4. Støtte af regionens webbaserede informationstilbud på lige vilkår med støtten til Øresundsregionen fra erhvervs- og skatteministeriet

5. Indførelse af et grænseduelighedstjek af ny lovgivning / forskrifter fra dansk og tysk side, nedbrydning af juridiske mobilitetsbarrierer 

6. Etablering af et fast samarbejde mellem de statistiske myndigheder 

7. Fremme af nabosprog 

8. Udnyttelse og udbygning af det økonomiske potentiale i den grænseoverskridende sundhedssektor, mens patientmobiliteten samtidig bliver forbedret 

9. Undersøgelse og støtte til dannelsen af Eures-T-netværk i de dansk tyske grænseregioner 

10. Udligning af kommunal merbelastning forårsaget af grænsependlere, hvis skattekroner ikke går til kommunen 

11. Sikring og videreudvikling af de grænseoverskridende uddannelser i Flensburg / Sønderborg 

12. Koordinering af en grænseregional markedsføringsstrategi for de dansk-tyske grænseregioner med henblik på at synliggøre fordelene i den dansk-tyske grænseregion over for investorer. 

Formand, Ulrich Brüggemeier, og næstformand, Hans Philip Tietje, er enige: "De foreliggende initiativer kan være med til at fremme væksten og støtte regionens hidtidige arbejde - men de nødvendige midler må også komme fra de statslige instanser, hvis arbejde vi til en vis grad også udfører..."

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00