OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Medlemskab i en a-kasse essentiel


23.02.2024


På det seneste har der været et stigende antal sager, hvor grænsependlere oplever problemer med at få arbejdsløshedsdagpenge på grund af manglende medlemskab i en dansk a-kasse og i den forbindelse oplever økonomiske vanskeligheder.

Grunden hertil er, at det tyske ”Agentur für Arbeit” ikke yder foreløbige ydelser og afventer fremlæggelsen af de danske dokumenter, der attesterer retten til ydelser. Den danske myndighed STAR, som udsteder disse dokumenter, hvis personen ikke er medlem i en a-kasse, har dog i øjeblikket en sagsbehandlingstid på mere end tre måneder i mange tilfælde.

Hvorimod en dansk a-kasse erfaringsmæssigt udsteder attester inden for få dage eller inden for en til to uger.

Den danske a-kasse attesterer altid hele forsikringsperioden, som i langt de fleste sager anerkendes af det tyske ”Agentur für Arbeit”. Dette er også vigtigt ved lange sygedagpengeperioder, da disse ofte ikke anerkendes af ”Agentur” som beskæftigelses-/forsikringsperioder, såfremt man ikke er medlem af en a-kasse.

Uagtet en juridisk vurdering af ovenstående, anbefaler vejlederne i Region Sønderjylland-Schleswig, at alle grænsependlere definitivt bliver medlem af en dansk a-kasse. Dette er den eneste måde at undgå økonomiske vanskeligheder ved arbejdsløshed.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00