OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Særlige barselsregler for specielle situationer i Danmark


05.02.2024


Udover de allerede meget omfattende almindelige barselsregler der er gældende i Danmark, som giver den enkelte forælder ret til 24 ugers barsel efter fødslen, kan der være særlige regler alt efter situationen. Disse særlige regler kan f.eks. medføre ret til mere barselsorlov til den enkelte forælder eller andre muligheder for overdragelse af barsel til anden forælder eller endda nærtstående familiemedlemmer. Den 01.01.2024 er der indført yderligere særregler for soloforældre og forældre til flerlinger, udover de allerede eksisterende ved f.eks.:

  • enlige forældre (med og uden juridisk anden forælder),
  • sygdom,
  • varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne der medfører, at en forælder ikke kan passe barnet alene,
  • hvis en forælder afgår ved døden efter fødslen,
  • hvis en forælder bliver lønmodtager inden for barnets første år

m.fl.

På borger.dk kan der findes yderligere informationer om barsel og de forskellige regler i særlige situationer, der kan være relevante for lønmodtagere. Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på den relevante hjemmeside med en liste over de forskellige situationer.

https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-loenmodtagere/barsel-loenmodtagere-ny-orlovsmodel

Vær opmærksom på, at der er andre regler for ledige, selvstændige, adoption o. lign.

Barsel kræver som udgangspunkt altid en individuel undersøgelse af reglerne i det konkrete tilfælde, ikke mindst, da der kan være overenskomstmæssige forhold udover de lovbestemte regler, der skal tages med i betragtningen. Især ved særlige situationer, er det vigtigt at indhente yderligere information, da der er mange faktorer der har indflydelse på kravet på barselsorlov og barselsdagpenge. Derudover kan der være forskellige frister, som skal overholdes, for ikke at miste krav på barselsorlov hhv. barselsdagpenge. Ved grænseoverskridende barselssager f.eks. ved pendlere, skal man i givet fald tage begge landes barselsregler i betragtning, for at afgøre hvilke regler der er gældende for den enkelte forælder. Også her bør man informere sig nøje.

På vores hjemmesiden kan du finde en omfattende artikel om barselsreglerne i Danmark hhv. Tyskland og ved grænseoverskridende barsel. Artiklen kan findes under følgende link:

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Leve_og_arbejde_i_Danmark/Social_sikring/Familieydelser/Barsel_i_DK.php

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00