OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Interview i forbindelse med 25-års jubilæet for Region Sønderjylland-Schleswig


21.12.2022


I forbindelse med 25-års jubilæet for Region Sønderjylland-Schleswig blev 5 eksperter i grænseregionen interviewet. Svarene supplerer publikationen 20 år – 20 syn fra 2017. (Du finder publikationen her )

Her kommer det fjerde interview med svar fra Jørgen Popp Petersen, født 1963, bopæl Løgumkloster.

Funktion 1997 Landmand

Funktion 2022 Borgmester Tønder Kommune

Jeg har altid haft interesse for det grænseoverskridende samarbejde. I vores mindretalshjem – jeg er opvokset inden for det tyske mindretal i Sønderjylland – har jeg oplevet såkaldte Patenschaften med tyske skoler og børnehaver. Både disse oplevelser som dreng i mit barndomshjem, men også senere som forældreformand for vores lokale børnehave, har det grænseoverskridende gjort et stort indtryk på mig. Vi havde ikke nogen familiemæssige relationer syd for grænsen, men kørte til Tyskland ugentligt for at handle. Sådan har mange sønderjyder haft det.

Som borgmester er det min drivkraft at gøre flere mennesker interesserede i det grænseoverskridende. Jeg ønsker, at den almindelige borger kan se værdien i det. Især her i Tønder har vi også haft politisk fokus på det, vi var således den første kommune til at indføre tidlig tyskundervisning. Og det har givet rigtig gode resultater.

Som formand for kulturudvalget har jeg været med at se udviklingen i transportpuljen. I starten var det svært at komme i gang. Men nu har institutionerne fået øje for de muligheder, puljen under KursKultur giver.

Hvis jeg skal pege på milepæle i de forløbne 25 år, så vil jeg nævne to ting: Schengen-samarbejdet og Interreg-puljen. Før Danmark indtrådte i Schengen-samarbejdet, var der ikke nogen tæt kontakt henover grænsen for flertalsbefolkningens vedkommende. Men efterfølgende har vores Euroregion fået mulighed for at sætte en masse projekter i gang. Og de ideer breder sig som ringe i vandet.

I den forbindelse giver det nok lidt sig selv, hvad jeg mener om grænsekontrollen. Jeg ville ønske mig en overordnet politik, der viste mere storsind, og hvor man fra dansk side ikke lukker sig inde. I løbet af de seneste ti år er der blevet truffet en del beslutninger helt selvstændigt uden at tale nærmere om dem med naboen. Og selvfølgeligt kan man også undre sig over nogle reaktioner. Men når det kommer til stykket, må man i politisk sammenhæng altid tænke på, hvad signalværdien er.

Også grundet Schengen-samarbejdet og Interreg-puljen er der opstået et ganske godt samarbejde mellem de to mindretal, det danske mindretal syd for grænsen og det tyske mindretal nord for grænsen. Der er der sket store fremskridt i løbet af de forgange 25 år. Og det er en fordel for hele regionen, ikke kun mindretallene selv.

Udfordringen er stadig de forskellige strukturer på begge sider af grænsen. På dansk side mangler vi en samlende kraft og den ville jeg ønske mig for fremtiden.

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00