OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Interview i forbindelse med 25-års jubilæet for Region Sønderjylland-Schleswig


14.12.2022


I forbindelse med 25-års jubilæet for Region Sønderjylland-Schleswig blev 5 eksperter i grænseregionen interviewet. Svarene supplerer publikationen 20 år – 20 syn fra 2017. (Du finder publikationen her )

Her kommer interview nr.2 med svar fra Erik Lauritzen, født 1960, bopæl Blansskov.

Funktion 1997 Landbrugsskolelærer på Ladelund Landbrugsskole

Funktion 2022 Borgmester Sønderborg Kommune

Lige siden kommunesammenlægningen og opstarten af den nye Sønderborg kommune har jeg været involveret i det grænseoverskridende samarbejde. I mit tidligere arbejde i Sundeved Kommune har der nok ikke været så mange, der var involveret i det grænseoverskridende. Men med den nye kommune gik det løs. Fra start af var Slesvigsk Parti, partiet for det tyske mindretal, en drivende kraft for Sønderborgs engagement i arbejdet. De satte deres fingeraftryk på arbejdet. Ansøgningen som europæisk kulturhovedstad 2017 skal også ses i den kontekst, den kom kun i stand, fordi vi prioriterede det dansk-tyske i forvejen.

Jeg var involveret i forskellige udvalg. Siden 2014 er jeg borgmester i kommunen og dermed også medlem af bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig. Der er mange ting, der er lykkedes over de sidste år. Kulturområdet har været meget synligt. Et andet meget synligt område for os som kommune har været den tidligere tyskundervisning. Her har vi sammen med to andre sønderjyske kommuner satset på, at børnene kommer ind og lærer nabosproget helt fra børnehaven af. Det gør selvfølgeligt en kæmpe forskel, og det er et stort skridt, vi har taget på det sproglige område.

Sekretariatet fungerer rigtig fint med hensyn til de mange opgaver, det er blevet sat til. De forskellige fora og strukturer er fine. Kulturområdet og arbejdsmarkedsområdet fungerer rigtig godt. Men lidt selvkritisk kunne man måske spørge, om vi som politikere har været ambitiøse nok. Det er måske det rigtige tidspunkt til at spørge, om vi har sat os tilstrækkelige mål og om ambitionsniveauet er højt nok.

Vi kan samtidigt også konstatere, at nogle trækker sig ud af det politiske arbejde, når de synes, noget bliver for bøvlet. Der er en tendens til, at man så flytter sine kræfter andre steder hen. Og der vil altid være udfordringer med det dansk-tyske, fordi der er andre strukturer på den anden side af grænsen og dermed opstår der også barrierer. Der skal tålmodighed til fra alle parter, og vi må desværre erkende, at der er nogen, der kører trætte i det, når det bliver for tungt. Men jeg tror på, at det kan betale sig at lægge kræfter i det dansk-tyske, fordi der ligger et større potentiale i det grænseoverskridende end det, vi bruger det til lige nu.

Der er to områder, der ligger mig specielt på sinde. Det ene er, at vi bringer flere brancher og virksomheder sammen henover grænsen. At etablere filialer og blive underleverandører for tyske virksomheder og omvendt - det er noget, som burde ske meget oftere end tilfældet er i dag. Det andet område er uddannelse. Vi har brug for, at der bliver lempet på nogle vilkår, så det blive meget nemmere at læse og uddanne sig henover grænsen. Det er mine to største ønsker for fremtiden.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00