OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Kortvarige udlandsophold for modtagere af offentlige ydelser


14.12.2022


Inden for de seneste måneder har der været en del omtale i medierne omkring flere sager om sanktionering af kontanthjælpsmodtagere, som har opholdt sig kortvarigt i Tyskland for bl.a. at handle eller besøge familie. På baggrund af medieomtalen og en henvendelse af Folketingets Ombudsmand er Beskæftigelsesministeriet nu fremkommet med en foreløbig vurdering vedrørende reglerne om udlandsophold efter lov om aktiv socialpolitik set i lyset af retten til fri bevægelighed i EU. 

Ministeriet udtaler, at kommunerne fremadrettet ikke kan sanktionere sådanne ophold i sager, hvor personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse mv., har opholdt sig kortvarigt i andre EU/EØS-lande og samtidig lever op til deres rådighedsforpligtelse. 

Regionskontoret & Infocenteret vil informere på www.pendlerinfo.org, såfremt der kommer yderligere oplysninger eller ændret lovgivning på området.  

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00