OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Interview i forbindelse med 25-års jubilæet for Region Sønderjylland-Schleswig


09.12.2022


I forbindelse med 25-års jubilæet for Region Sønderjylland-Schleswig blev 5 eksperter i grænseregionen interviewet. Svarene supplerer publikationen 20 år – 20 syn fra 2017. (Du finder publikationen her )

Her kommer det første interview med svar fra Simone Lange, født 1976, bopæl Flensburg.

Funktion 1997 ingen 

Funktion 2022 Overborgmester Stadt Flensburg, medlem af bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig

Mit politiske engagement startede i 2004. Først blev jeg udpeget som borgerligt medlem af borgerrepræsentationen i Flensburg, hvorefter jeg blev medlem af den slesvig-holstenske landdag, efterfulgt af posten som overborgmester i Flensburg. Jeg har været medlem af SSF, det danske mindretals kulturelle hovedorganisation, i mange år. På den ene side har jeg en faible for den danske kultur, men samtidig ligger det dansk-tyske samarbejde mig også meget på sinde. Dette samarbejde er vigtigt både politisk og administrativt. Det fik jeg bekræftet under besøg i Folketinget sammen med andre medlemmer af den slesvig-holstenske landdag. Det var prægende politiske erfaringer.

I årenes løb har jeg naturligvis samlet stadig flere indtryk og mere viden. Som overborgmester var jeg formand og næstformand for Region Sønderjylland-Schleswig og sad også i Interreg-udvalget. Begge organer opfylder centrale samarbejdsfunktioner.

Jeg vil mene, at de største milepæle for samarbejdet lå før min tid. Her kan for det første nævnes fjernelsen af grænsebommene i forbindelse med Danmarks tiltrædelse af Schengenområdet. I mine øjne var etableringen af grænsependlerrådgivningen i 2004 en anden milepæl, hvor man startede med at vejlede grænsependlere, hvilket har haft en helt uvurderlig betydning for det fælles dansk-tyske arbejdsmarked. 

Siden Region Sønderjylland-Schleswigs oprettelse har man forsøgt at institutionalisere samarbejdet yderligere, men samarbejdet har også været udsat for et par hårde slag. For mig personligt har især to afgørende begivenheder været med til at skade de dansk-tyske relationer: opførelsen af det såkaldte vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse og genindførelsen af grænsekontrollen. 

For fremtiden kunne jeg ønske mig, at vi viser større mod. Dermed mener jeg, at man fra politisk side vil være indstillet på at give samarbejdet stærkere kompetencer. Vi har igangsat forskellige ting, bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig har f.eks. arbejdet aktivt for en høringsret i Folketinget vedrørende grænselandsspørgsmål. Man ønskede dermed også at sende et signal om en tættere og mere formel tilknytning af regionen på nationalt plan. 

Men der vil også skulle tænkes i nye baner og foretages en udbygning af samarbejdet internt i forvaltningerne. Her bør man gå bort fra at udfylde en ren rådgivende funktion og i stedet virkelig træffe beslutninger i fællesskab. Mit ønske for samarbejdet fremadrettet er, at der sammen bliver truffet beslutninger til gavn for den dansk-tyske grænseregion, og at disse beslutninger også bliver udmøntet.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00