OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Slotsdialog 2022


21.09.2022


Konstruktive samtaler, gode resultater

Samarbejdet i den tysk-danske grænseregion må anses for at være eksemplarisk. I praksis har det dog gentagende vist sig, at grænsen også medfører begrænsninger. For at kunne tale med repræsentanter for institutioner, virksomheder, erhvervsfremmende selskaber og forvaltning om konkrete udfordringer og finde fremtidige pragmatiske løsninger i størst muligt omfang, har IHK Flensburg, Handwerkskammer Flensburg og Region Sønderjylland-Schleswig sammen valgt en ny tilgang med "Slotsdialogen”.  Omkring 70 mennesker var mødt frem til premieren på slottet i Glücksburg i dag.

Indholdsmæssigt bød de udbudte fagfora på emnerne mobilitet, digitalisering og virksomhedsetablering. Under emnet "Mobilitet: indberetningsforpligt omkring udstationering og udstationeringskontrakt" blev den tyske og danske indberetningsportal præsenteret, og iværksætterne udtrykte ønsker om ændringer for at lette udstationeringen i overensstemmelse med lovgivningen og regler. Det var en spændende og kreativ diskussion. Vi vil videregive resultaterne på føderalt og EU-niveau for at tilstræbe forenklinger for virksomheder og myndigheder," understregede Anna Griet Wessels, udlandskonsulent fra Handwerkskammer. I forummet "Etablering hos naboen: Danmark starter hos os" blev der udarbejdet ideer og løsningstiltag for konsekvent at bruge den eksisterende viden i grænseregionen og ekspertisen til etablering af virksomheder og desuden for at kommunikere offensivt. ”Da der stadig er forhindringer ved etableringen, udvekslede vi ideer og har gjort os overvejelser, hvordan etableringen hos os kunne forenkles og fremskyndes. Med målet at blive opfattet som en attraktiv region for nybyggerier”, understregede IHK-afdelingschef Mette Lorentzen. I forummet "Digitalisering ved grænsen" satte de inviterede eksperter fokus på problemer, der i dag udgør barrierer for virksomheder, ansatte, men også store dele af befolkningen i grænselandet. ”Jeg er glad for, at vi endelig fik drøftet de mange komplekse udfordringer. Efter at have set på forskellige områder er emnet blevet håndgribeligt og muliggør et videre arbejde,” siger Peter Hansen fra Regionskontor & Infocenter, Padborg.

Til sidst var de ansvarlige yderst tilfredse med forløbet og resultaterne af "Sommersamtalen". “Slotsdialogen har været en stor succes. Jeg er sikker på, at denne form vil gentage sig. I dag er der blevet udviklet mange fremtidsorienterede tilgange til at positionere os endnu bedre som ekspert-region”, lød Mette Lorentzens forbilledlige konklusion.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00