OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Varmechecken for grænsependlere fra Tyskland til Danmark


08.09.2022


 

Den 12. april 2022 vedtog Folketinget loven om betaling af engangstilskud i form af en varmecheck på 6000 kr. til husstande, der opvarmes med varmekilder omfattet af prisstigninger i årene 2021-2022.

Det har hidtil været uklart, hvordan grænsependlere fra Tyskland til Danmark vil modtage varmechecken.

Infocentret har kontaktet de relevante myndigheder og modtaget følgende svar: Energistyrelsen betragter ikke "varmechecken" som en social fordel efter art. 7 stk. 2 i forordning (EU) nr. 492/2011. Således har grænsependlere fra Tyskland til Danmark ifølge de danske myndigheder ikke ret til varmechecken.

Infocentret undersøger i øjeblikket, om denne opfattelse er juridisk korrekt og vil i den forbindelse tage kontakt til de relevante EU-myndigheder. Vi vil informere nærmere på www.pendlerinfo.org, når der er fremkommet yderligere oplysninger.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00