OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Grænsependlere og sygesikring under ferieophold


23.06.2022


I begyndelsen af ferieperioden har mange grænsependlere, der arbejder i nabolandet, spørgsmål om sygesikringen under ferieophold. Regionskontor & Infocenter vejleder grundlæggende herom og henviser til følgende vigtige oplysninger:

Sygesikring for grænsependlere med beskæftigelse i Danmark og bopæl i Tyskland

Grænsependleren selv har fået udstedt det særlige sundhedskort.

Desuden får grænsependleren efter anmodning udstedt det blå EU sygesikringskort (EHIC) af Udbetaling Danmark. Dette kort garanterer samme rettigheder i det respektive EU-land, som lovpligtigt forsikrede i det pågældende land også har krav på. Medforsikrede familiemedlemmer får ligeledes udstedt deres EU-sygesikringskort af Udbetaling Danmark. Kortet gælder undtagelsesvist også under ferieophold i Danmark. Man bør generelt også ansøge om EU-kortet, når man påbegynder beskæftigelse i Danmark, da det ikke automatisk er indeholdt i sundhedskortet i Danmark, således som det for det meste er tilfældet i Tyskland. Derudover er det danske EU-sygesikringskort kun udstedt med en gyldighed på et eller to år og der skal ansøges på ny om kortet inden fristens udløb. På grund af ekspeditionstiderne bør man under alle omstændigheder søge om kortet i god tid før afrejsen.

Sygeforsikring for grænsependlere med bopæl i Danmark og beskæftigelse i Tyskland

En grænsependler fra Danmark er som hovedregel sygesikret i Tyskland. En grænsependler fra Danmark får udstedt det blå EU-sygesikringskort af den tyske sygekasse, hvor han er forsikret. Dette befinder som regel på bagsiden af det tyske sygesikringskort. Dette gælder også for evt. medforsikrede familiemedlemmer.

Yderligere informationer på:

www.dvka.de

www.borger.dk

Det blå EU-sygesikringskort garanterer samme rettigheder i det respektive ferieland inden for EU, som lovpligtig forsikrede i det pågældende land også har krav på. Ydelserne i andre EU-lande kan afvige meget fra vant standard. Derudover er det blå EU-sygesikringskort som hovedregel ikke gældende uden for EU. Det kan derfor anbefales, at tegne en privat rejseforsikring.

OBS: Privat eller ikke forsikrede personer kan ikke få det blå EU-sygesikringskort. De er, som navnet siger, privat forsikret eller ikke forsikret og skal dermed også sikre sig privat mod risikoen sygdom på rejser.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00