OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Danmark kategoriseres som højrisikoområde – nye rejseregler


18.12.2021


Det tyske RKI (Robert-Koch-Institut) betragter Danmark fra søndag den 19.12.2021, kl. 00:00 som højrisikoområde (Hochrisikogebiet). Dette medfører følgende ændringer ift. rejsereglerne ved indrejsen i Tyskland.

Grundlæggende gælder: Personer der på et givet tidspunkt inden for de seneste 10 dage før indrejsen til Tyskland har opholdt sig i et som højrisikoområde kategoriseret område, skal lave en indrejseregistrering før indrejsen og gå i isolation i 10 dage. Karantænen på 10 dage kan dog afbrydes tidligere eller endda undgås, ved at fremsende dokumentation for fuld vaccination eller tidligere smitte. Karantænen ender på tidspunktet af fremsendelsen af dokumentationen. Hvis der ikke foreligger dokumentation for fuld vaccination eller tidligere smitte, kan karantænen tidligst afbrydes fem dage efter indrejsen, ved at fremsende dokumentation for negativ test. Dokumentationen kan fremsendes via uploadportalen af den digitale indrejseregistrering (Digitale Einreiseanmeldung www.einreiseanmeldung.de). Hertil kan den individuelle link på indrejseregistreringen (PDF-fil) bruges. For børn under 12 år ender isolationen automatisk 5 dage efter indrejsen.

Der er følgende undtagelæser fra de ovennævnte regler:

Grænsependlere:

Grænsependlere, der tvingende nødvendig skal begive sig til deres arbejdssted eller uddannelsessted i Danmark, for at udføre deres beskæftigelse, deres studie eller uddannelse og som regelmæssigt, mindst en gang om ugen, vender hjem til deres bopæl, er undtaget fra karantænepligten og pligten til at lave en digital indrejseregistrering.

Disse personer skal ved indrejsen i Tyskland kunne forelægge dokumentation for fuld vaccination, tidligere smitte eller en negativ test. Testen skal fornyes to gange om ugen (PCR-test 72 timers gyldighed, Antigen-hurtigtest 48 timers gyldighed).

Lokal grænsetrafik (kleiner Grenzverkehr):

Personer, der i anledning af den lille grænsetrafik har opholdt sig mindre end 24 timer i et højrisikoområde (Hochrisikogebiet) eller som indrejser i Tyskland fra et højrisikoområde for op til 24 timer, er undtaget fra karantænepligten og pligten til at lave en indrejseregistrering. Disse personer skal ved indrejsen i Tyskland kunne forelægge dokumentation for fuld vaccination, tidligere smitte eller negativ test (PCR-test 72 timers gyldighed, Antigen-hurtigtest 48 timers gyldighed).

Familiebesøg:

Personer, der på grund af besøg af førstegradsslægtninge, den ikke i samme husstand levende ægtefælle eller partner eller delt forældremyndighed eller samværsret indrejser fra et højrisikoområde og sig mindre end 72 timer i Tyskland eller har opholdt sig i et højrisikoområde, er undtaget fra karantænepligten og pligten til at lave en indrejseregistrering.

Vi vil opdatere vores hjemmeside hurtigst mulig ift. ”rejserestriktioner på grund af Covid-19”, ”Karantæneforanstaltninger for ind- og hjemrejsende” og ”Indrejseregistreringen Tyskland”.

Kilder:

Spørgsmål og svar ang. Den digitale indrejseregistrering, dokumentationspligt og indrejsekarantæne:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

Coronavirus-Einreiseverordnung (28.09.2021):
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/
content/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/BAnz%20AT%2029.09.2021%20V1.pdf?inline

Erste Verordnung zur Änderung der Coronavirus Einreiseverordnung (8. November 2021):
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/dGFWFTZTwbpIijvE03y/
content/dGFWFTZTwbpIijvE03y/BAnz%20AT%2008.11.2021%20V1.pdf?inline

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00