OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Bestyrelsesmøde med tætpakket dagsorden


11.09.2020 // Bestyrelse imod deponering af byggeaffald fra kernekraftværker i Harrislee


Bestyrelsesformand Preben Jensen, Region Syddanmark, ledede årets andet møde med en tætpakket dagsorden. Åbningen af alle grænseovergange blev italesat tillige med de mange aktiviteter som led i 2020-markeringen, som endnu ikke er blevet gennemført.

De faste punkter på dagsordenen så som fremlæggelse og godkendelse af forvaltningens halvårsberetning samt halvårsregnskabet blev behandlet. Desuden blev budgetudkastet for de kommende to år henvist til partnerne.

For at kunne evaluere Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalg for grænseregional udvikling, som blev oprettet i 2017, nåede politikerne til enighed om de overordnede spørgsmål, som danner grundlag for en evaluering af udvalgsarbejdet i de kommende måneder.
Endvidere diskuterede man de aktuelle udfordringer som følge af pandemien og drøftede, hvordan Interreg-støtten vil være skruet sammen for fremtiden, samt delte erfaringer fra andre grænseregioner.

Afslutningsvis tog bestyrelsen stilling til spørgsmålet, om byggeaffald fra atomkraftværker skal lagres på deponiet i Harrislee:

Udtalelse fra Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse imod deponering af såkaldt frigivet (svagt radioaktivt) byggeaffald fra kernekraftværker i Harrislee

Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse opfordrer Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein til at afstå fra den planlagte deponering af frigivet affald fra demonteringen af kernekraftværker på deponiet i Harrislee. Bestyrelsen opfordrer især til ikke at anvende den procedure, der er lagt op til i den tyske lov om cirkulær økonomi (Kreislaufwirtschaftsgesetz), med at pålægge nogen at skulle tage imod affaldet, såfremt berørte kommuner, nabokommuner eller operatører af deponier måtte være imod en sådan deponering.
Foruden delstatsregeringen i Kiel har også operatører af deponier, hjemstedskommuner for og nabokommuner til deponier i de senere år beskæftiget sig intensivt med problematikken omkring deponeringen, bl.a. i en følgegruppe. Med delstatsregeringen i særdeleshed har der hidtil hersket enighed om alle parters frivillige deltagelse i modellen "Deponie Plus". Det vil være i strid med ånden for det hidtidige tværfaglige samarbejde som helhed at pålægge nogen at skulle tage imod frigivet affald.

Et af de deponier, der er udpeget som en mulig lokalitet, er beliggende i Harrislee som direkte nabo til de tyske grænsekommuner Flensburg og Handewitt samt den danske grænsekommune Aabenraa. Disse kommuner afviser deponering af affald på deponiet.

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00