OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Netværker og samarbejde

Turismeorganisationer og samarbejde syd for grænsen

Turismen i Schleswig-Holstein er en væsentlig faktor for erhvervslivet og arbejdsmarkedet. Særligt i landområderne har turismen udgjort en stor økonomisk kraft i årtier og muliggjort et betydeligt udviklingspotentiale. Desuden gavner den Schleswig-Holsteins image. Turismeomsætningen (for hele Schleswig-Holstein) udgør ca. 4,5 mia. euro, hvoraf overnatningsturismen tegner sig for 2,8 mia. euro og endagsturismen for 1,7 mia. euro. Man regner officielt med ca. 5 mio. gæster årligt og ca. 23 mio. overnatninger. Statistikkerne medregner overnatninger på indkvarteringssteder med ni senge og derover samt på campingpladser. Men i alt går turismeeksperterne ud fra ca. 75 mio. overnatninger i Schleswig-Holstein (inkl. privat indkvartering, besøg hos familie og ferielejligheder), og anslår, at tallet for endagsgæster ligger på ca. 100 mio., dvs. turister, som besøger Schleswig-Holstein en dag, eller turister, som tager på endagsudflugter inden for delstatens grænser.

Aktuelle tiltag, der er tilpasset markedssituationen, så som gennemførelsen af det nye turismekoncept, der blev vedtaget af den Schleswig-Holsteins regering i november 2006, og som siden er blevet implementeret, er med til at videreudvikle turismen i Schleswig-Holstein og øge konkurrenceevnen.

"Tourismus-Verband Schleswig-Holstein" med sæde i Kiel var med til at bestille den undersøgelse, der ligger til grund for konceptet, og deltager selv aktivt i implementeringsprocessen. TVSH er en turismepolitisk interesseorganisation for godt 70 kommuner, byer, amter, kamre og foreninger i hele Schleswig-Holstein. Den er en stærk lobbyorganisation for medlemmerne, og det at være med til at udforme turismepolitikken og forbedre rammebetingelserne for den regionale turismesektor og -udvikling udgør derfor en central del af organisationens virke. Hertil hører også projektet "Optimering af turismeinfrastrukturen". TVSH arbejder tæt sammen med TASH.

TASH, som er en forkortelse for "Tourismus–Agentur Schleswig-Holstein", med sæde i Kiel har siden 2001 stået for markedsføringen af Schleswig-Holstein i turistmæssig henseende. TASH gør turismeregionen "synlig", både overregionalt og internationalt. Alle regionale turistorganisationer er partnere og alle delstatsforbund med relation til turisme er anpartshavere. TASH støtter partnerne i udviklingen og markedsføringen af tilbud målrettet efter målgrupper, samler markedsføringsaktiviteterne og yder omfattende service inden for områder som online, PR, salg, markedsforskning, markedsføring i udlandet og messer.

TASH har fastlagt kvalitetsstandarder med henblik på en aktiv omlægning af turistområdet. Disse standarder danner grundlag for en ny markedsføring efter målgrupperne "familier", "Best Ager" og "livsnydere".

Turismemarkedsføringsorganisationerne i hele Schleswig-Holstein hører til TASH's partnere. I Sydslesvig er det "Nordsee-Tourismus-Service" (NTS-www.nordseetourismus.de) på vestkysten og "Ostsee-Holstein-Tourismus" (OHT - www.ostsee-schleswig-holstein.de) på østkysten. I deres egenskab af centrale markedsføringsorganisationer repræsenterer NTS og OHT igen medlemsregioner, amter, kommuner og foreninger, som alle udvikler deres egne regionale programmer. På vestkysten tilbyder øen Sild, www.sylt.de, f.eks. omfattende tilbud til turister, og det gør "Tourismus und Stadtmarketing Husum"(www.husum-tourismus.de) , som også omfatter Husum Bugt, også. På østkysten har Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH (www.flensburger-foerde.de) og "Ostseefjord Schlei GmbH" (www.ostseefjordschlei.de)opnået gode resultater. Sidstnævnte har sæde i Schleswig og dækker hele regionen ved Slien.

Tilbuddene og idéerne bliver til og udvikles lokalt og altid i tæt samarbejde med de større turismemarkedsføringsorganisationer, som orienterer sig efter TASH, det såkaldte "parent brand", og de projekter, der dækker hele Schleswig-Holstein. 

Turismeorganisationer og samarbejde nord for grænsen

I Sønderjylland er ansvaret for at fremme turismen placeret lokalt hos de 4 turistbureauer (Rømø-Tønder, Vojens-Haderslev, Kruså-Aabenraa og Sønderborg-området), svarende til de nye store kommuner.

Generelt har turismeorganisationerne et tæt samarbejde både regionalt, nationalt og på tværs af grænsen.  Det overordnede turismesamarbejdet i Sønderjylland er tidligere blevet varetaget af Sønderjyllands Amt, der også nedsatte et Turistråd.Målet var gennem effektiv produktudvikling og markedsføring at fremme turismeerhvervet, men også at medvirke til grænseoverskridende aktiviteter.
Syddansk Turisme varetager det grænseoverskridende samarbejde i samspil med lokale turistbureauer og kommuner.

Syddansk Turisme forestår koordineringen af turismeudviklingen i Syd- og Sønderjylland samt på Fyn. Syddansk Turisme er en fusion af RST – Vejle Amts Turistfond og TuristMarketing Sønderjylland samt Fyntour og blev stiftet i 2008.

VDK – VisitDenmark, det tidligere Danmarks Turistråd, koordinererturismen på landsplan i en række markedsførings- og udviklingsaktiviteter. VDK har i sin analyse Vækstprojekt fra november 2006 peget på 23 danske destinationer, der rummer potentiale for sæsonforlængelse og helårskystturisme. Blandt de 23 destinationer indgår Rømø-Tønder, Sønderborg og Aabenraa.

Det sønderjyske område har derfor en god placering i turistmæssig henseende. Undersøgelsen fokuserer primært på helårskystturisme og medtager således ikke byturismen, hvor Aabenraa som den sønderjyske centerby har gode muligheder. Overnatningskapaciteten hos de tre destinationer er tilsammen nok til at fundere en helårsturisme. Grænselandet har potentiale til at udvikle og markedsføre lokale, helårsbaserede produktpakker og tematilbud, der kombinerer overnatning, kulturelle eller historiske oplevelse, aktive former for ferie, wellness m.m..

Analysen omhandler syv forskellige oplevelsestyper fra i ro og mag ved vandet dvs. daseferie ved vandet, til det kulturelle besøg i byen. Med hensyn til antal overnatninger er en af de vigtigste typer daseferien ved vandet.Grænselandet kan tilbyde alle typer og har også kompetencen dertil.

I analysen skelnes også mellem fire målgrupper: 1) unge (under 40 år), 2) Børnefamilier (20-40 år), 3) ”Empty nesters” (dvs. over 40 år/voksne uden børn) og 4) de over 50 årige/bedsteforældre med børnebørn. Særlig Aabenraa er fremhævet som et sted med potentiale til målgrupperne 2), 3) og 4). Derfor er markedsføringen ikke mindst rettet mod par fra Tyskland og Holland, der har mulighed for at besøge grænselandet uden for skolernes sommerferier.

Grænseoverskridende turismesamarbejde

Det grænseoverskridende samarbejde koordineres fra dansk side i vid udstrækning af Syddansk Turisme i samarbejde med lokale turistbureauer og kommuner. Fra tysk side løses opgaven fortrinsvis af Industrie- & Handelskammer Flensburg (IHK) i samarbejde med de lokale turistbureauer/kommuner.
 
Der findes forskellige slags samarbejder.  Først skal nævnes Interreg-projekter finansieret af EU. I forhold til nye grænseoverskridende aktiviteter under Interreg–programmet er der igangsat et samarbejde mellem RST og IHK, der har til formål at koordinere indsatsen på turismeområdet.  Et andet eksempel er Flensborg Fjord projektet, hvor Sønderborg og Aabenraa indgår i samarbejdet på dansk side.

Desuden fandtes der et Interreg-projekt som Hærvejen – en pilgrimsrute. Dets målsætning var at videreudvikle et bæredygtigt turistprodukt - den historiske vandrerute Hærvejen med dens attraktioner mellem Jels i nord og Kropp i syd. 


Endvidere afholdes der 4-6 årlige turismeforumsmøder med deltagelse af danske og tyske turistaktører.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart
powered by webEdition CMS