OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Karantæneforanstaltninger for ind- og hjemrejsende (26.10.2021)

Regler i Tyskland

Indrejse fra Danmark til Tyskland

Fra den 1. august 2021 gælder der ændringer i forhold til udpegningen af risikoområder. Risikoområder bliver fremover angivet i to kategorier: Højrisikoområder (tidligere højincidensområder) og virusvariantområder. Den hidtidige kategori ”enkelt” risikoområde udgår.

Idet Robert-Koch-Instituttet (RKI) kategoriserede Danmark som ”enkelt” risikoområde, fjernes hele Danmark fra listen over risikområder fra den 1. august 2021. For personer der indrejser fra Danmark til Tyskland gælder der dermed kun den generelle dokumentationspligt jf. Coronavirus-indrejseforordningen (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums). Karantænepligten for personer der rejser fra Danmark til Tyskland er dermed ophævet.

For yderligere informationer om test- og dokumentationspligten, kan du klikke på følgende link. Du kommer direkte ind på vores artikel om rejserestriktionerne på grund af Covid-19 på vores hjemmeside:

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

 
Indrejse fra højrisikoområder og virusvariantområder

Personer, der indrejser til Tyskland fra udlandet til lands, til søs eller til luft og som inden for de seneste 10 dage før indrejsen, har opholdt sig i et område, som ved indrejsen gælder som højrisikoområde iht. den tyske infektionsbeskyttelseslov (Infektionsschutzgesetz), er grundlæggende forpligtet til at begive sig i karantæne i 10 dage, direkte efter indrejsen til Tyskland. For personer, der har opholdt sig i et område med forekomst af bekymrende virusvarianter, såkaldt Virusvarianten-Gebiet, inden for de seneste 10 dage før indrejsen i Tyskland, gælder en karantæne på 14 dage. I karantænetiden er disse personer underlagt de ansvarlige kommunale sundhedsmyndigheders observation.

Der er dog også nogle generelle undtagelser fra karantænepligten for særlige persongrupper.

Yderligere oplysninger om karantæneforanstaltningerne af Bundesgesundheitsministerium kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af Bundesgesundheitsministerium, med de aktuelle karantæneregler. 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/
content/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/BAnz%20AT%2029.09.2021%20V1.pdf?inline

 

Regler i Danmark

Generelt gælder

For personer, der indrejser i Danmark fra EU- og Schengenlande, gælder, at disse skal foretage en Covid-19 test inden for 24 timer efter indrejsen. Personer der har en negativ test, vaccinationsdokumentation eller dokumentation for tidligere smitte, er undtaget fra denne testpligt, hvis de ikke har opholdt sig i et land der fremgår af listen over lande med bekymrende virusvarianter, inden for de seneste 10 dage før indrejsen i Danmark.

Personer der opholder sig under 24 timer i Danmark, er ligeledes undtaget fra testkravet efter indrejsen i Danmark.

Vaccinationsdokumentationen fritager fra testpligten efter indrejsen i Danmark, når vaccinen der blev brugt har markedsføringstilladelsen efter indstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og sidste stik blev foretaget mindst 2 uger og højst 12 måneder inden indrejsen.

Dokumentationen for tidligere smitte fritager fra testkravet efter indrejsen i Danmark, når denne består af en positiv PCR-test, der er foretaget mindst 14 dage og højst 12 måneder inden indrejsen.

En negativ test, må ved indrejsen ikke være ældre end 48 timer hvis det er en antigenhurtigtest og ikke ældre end 72 timer hvis det er en PCR-test, for at fritage fra testkravet inden for 24 timer efter indrejsen i Danmark.

Der er ingen isolationspligt for personer der indrejser i Danmark fra EU- og Schengenlande, hvis disse inden for de seneste 10 dage inden indrejsen ikke har opholdt sig i et land, der fremgår af listen over lande med bekymrende virusvarianter. Listen kan findes vedlagt i bekendtgørelsen om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19.

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du direkte ind på den tilsvarende bekendtgørelse om test- og isolationskrav efter indrejsen i Danmark.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1964

Reglerne og de tilhørende undtagelser ang. test- og isolationspligten for personer med bopæl i Danmark, kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af de danske myndigheder med reglerne for test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark

Reglerne og de tilhørende undtagelser ang. test- og isolationspligten for personer med bopæl i udlandet, kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af de danske myndigheder med reglerne for test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark.

https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/covidtravelrules/de

 

For personer med bopæl i Tyskland og i Grænselandet (her Schleswig-Holstein)

For personer med bopæl i Tyskland gælder testpligten inden for 24 timer efter indrejsen i Danmark grundlæggende.

Personer der allerede har en negativ test, vaccinationsdokumentation eller dokumentation for tidligere smitte (se afsnit ”Generelt gælder”), er dog undtaget fra testpligten inden for 24 timer efter indrejsen i Danmark.

Personer der opholder sig under 24 timer i Danmark, er ligeledes undtaget fra testpligten inden for 24 timer efter indrejsen i Danmark. Dette gælder dermed også for grænsependlere med bopæl i Tyskland og arbejdssted i Danmark. Denne regel gælder både for danske og udenlandske statsborgere.

Personer med bopæl i grænselandet (her Schleswig-Holstein), er ligeledes undtaget fra testpligten inden for 24 timer efter indrejsen i Danmark, hvis de ikke har opholdt sig i et land der fremgår af listen over lande med bekymrende virusvarianter.

Reglerne og de tilhørende undtagelser ang. test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark, kan findes i den tilsvarende bekendtgørelse (se lovgrundlag nedenfor) eller ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af de danske myndigheder med reglerne for test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark, for personer med bopæl i udlandet.

https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/covidtravelrules/de

 

For personer med bopæl i Danmark

Både danske og udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark er grundlæggende omfattet af testpligten inden for 24 timer efter ind- hhv. tilbagerejsen i Danmark. Personer der har en negativ test, vaccinationsdokumentation eller dokumentation for tidligere smitte (se afsnit ”Generelt gælder”) er undtaget fra testpligten efter indrejsen i Danmark.

Personer der ind- hhv. tilbagerejser til Danmark, efter at de har opholdt sig i grænselandet, her Schleswig-Holstein, for at udføre arbejde eller pga. skolegang, er undtaget fra testpligten inden for 24 timer efter indrejsen i Danmark, hvis de ikke har opholdt sig i et land der fremgår af listen over lande med bekymrende virusvarianter.

Der er ingen isolationspligt.

Reglerne og de tilhørende undtagelser ang. test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark, kan findes i den tilsvarende bekendtgørelse (se lovgrundlag nedenfor) eller ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af de danske myndigheder med reglerne for test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark, for personer med bopæl i Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark

 

Ugependlere generelt

Ugependlere med bopæl i Tyskland, der indrejser i Danmark er underlagt de ovennævnte regler for test og isolation efter indrejsen i Danmark.

Den supplerende testpligt for tilrejsende arbejdskraft blev ophævet den 25. oktober 2021. Dermed er ugependlere ikke længere underlagt testpligten iht. bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Lovgrundlaget for de her beskrevne regler kan findes ved at klikke på et af de følgende links under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden www.retsinformation.dk, med de tilsvarende retskilder.

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1964

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1962 

 

Oversigtstabeller over indrejserestriktioner, test- og isolationsforpligtelser online

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Danmark - DA

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Schleswig-Holstein - DA

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart