OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Karantæneforanstaltninger for ind- og hjemrejsende (16.07.2021)

Regler i Tyskland

Generelt gælder:

Personer, der indrejser til Tyskland fra udlandet til lands, til søs eller til luft og som inden for de seneste 10 dage før indrejsen, har opholdt sig i et område, som ved indrejsen gælder som risiko- eller højincidensområde iht. den tyske infektionsbeskyttelseslov (Infektionsschutzgesetz), er grundlæggende forpligtet til at begive sig i karantæne i 10 dage, direkte efter indrejsen til Tyskland. For personer, der har opholdt sig i et område med forekomst af bekymrende virusvarianter, såkaldt Virusvarianten-Gebiet, inden for de seneste 10 dage før indrejsen i Tyskland, gælder en karantæne på 14 dage. I karantænetiden er disse personer underlagt de ansvarlige kommunale sundhedsmyndigheders observation.

Indrejsende fra risikoområder, kan afbryde karantænen inden de 10 dage er udløbet, hvis disse sender dokumentationen for en negativ test, dokumentationen for tidligere smittede eller vaccinationsdokumentationen til de ansvarlige myndigheder. Dokumentationen kan indsendes til myndighederne via den digitale indrejseregistrering. Indrejsende fra højincidensområder (Hochinzidenzgebiete), kan afbryde karantænen inden de 10 dage udløber, ved at sende dokumentation for en negativ test, som tidligst bliver foretaget 5 dage efter indrejsen, til de ansvarlige myndigheder.

For yderligere informationer om den digitale indrejseregistrering kan du klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores artikel om indrejseregistreringen i Tyskland på vores hjemmeside.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/IndrejseregistreringiTyskland.php

Der er dog også nogle generelle undtagelser fra karantænepligten for særlige persongrupper.

Yderligere oplysninger om karantæneforanstaltningerne af Bundesgesundheitsministerium kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af Bundesgesundheitsministerium, med de aktuelle karantæneregler.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/
3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaEinreiseV_konsolidiert_BAnz_AT_10.06.2021.pdf

Robert-Koch-Institut/ Bundesministerium für Gesundheit (det tyske sundhedsministerie) kategoriserer Region Hovedstaden og Færøerne fra den 18.07.2021 som risikoområde. Dermed gælder alle forpligtelser jf. Coronavirus-indrejseforordningen (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums) for personer, der indrejser fra Region Hovedstaden eller Færøerne til Tyskland. I den tyske Coronavirus-Einreiseverordnung er der dog angivet undtagelser fra test- og dokumentationspligten, den digitale indrejseregistrering samt karantænepligten for visse persongrupper. Personer som indrejser fra Region Hovedstanden eller Færøerne til Tyskland, bør derfor undersøge inden indrejsen, om en af disse undtagelser er gældende for dem.

Alle andre landsdele af Danmark betragtes siden den 25.06.2021 ikke længere som risikoområder. Dermed er alle forpligtelser jf. Coronavirus-indrejseforordningen (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums) ophævet for personer, der indrejser fra andre landsdele i Danmark til Tyskland.

 

For arbejdstagere/ grænsependlere:

Iht. Coronavirus-indrejseforordningen, er pendlere med bopæl i Tyskland, som tvingende nødvendig og uopsættelig skal indrejse til et risikoområde for udførelsen af deres arbejde og som vender hjem til deres bopæl mindst en gang om ugen, samt grænsependlere der har bopæl i et risikoområde, som tvingende nødvendig og uopsættelig skal indrejse til Tyskland og som vender hjem til deres bopæl mindst en gang om ugen, undtaget fra karantæneforpligtelsen. Den tvingende nødvendighed samt overholdelsen af hensigtsmæssige beskyttelses- og hygiejnekoncepter skal attesteres af arbejdsgiveren.

Dermed er grænsependlere der pendler hver dag og de såkaldte ugependlere, som har bopæl i Tyskland og som opholder sig i Danmark (her ikke Region Hovedstaden eller Færøerne) for at udføre deres arbejde og som vender hjem mindst en gang om ugen samt grænsependlere der pendler hver dag og ugependlere med bopæl i Danmark (her ikke Region Hovedstaden eller Færøerne), som opholder sig i Tyskland for at udføre deres arbejde og som vender hjem til deres bopæl mindst en gang om ugen, undtaget fra karantæneforpligtelsen, hvis disse ikke udviser tydlige Covid-19-sygdomstegn.

Robert-Koch-Institut/ Bundesministerium für Gesundheit (det tyske sundhedsministerie) kategoriserer Region Hovedstaden og Færøerne fra den 18.07.2021 som risikoområde. Personer, der indrejser fra Region Hovedstaden eller Færøerne til Tyskland er dermed grundlæggende underlagt karantæneforpligtelsen jf. Coronavirus-Einreiseverordnung. Grænsependlere er dog undtaget som nævnt ovenfor. I den tyske Coronavirus-Einreiseverordnung er der dog angivet yderligere undtagelser fra test- og dokumentationspligten, den digitale indrejseregistrering samt karantænepligten for visse persongrupper. Personer som indrejser fra Region Hovedstanden eller Færøerne til Tyskland, bør derfor undersøge inden indrejsen, om en af disse undtagelser er gældende for dem.

Alle andre landsdele af Danmark betragtes siden den 25.06.2021 ikke længere som risikoområder. Dermed er karantæneforpligtelsen jf. Coronavirus-indrejseforordningen (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums) ophævet for personer, der indrejser fra andre landsdele i Danmark til Tyskland.

Nærmere informationer om karantænereglerne af Bundesgesundheitsministerium og undtagelserne fra denne forpligtelse kan findes ved at klikke på de linket under denne tekst. Man kommer direkte ind på hjemmesiden af Bundesgesundheitsministerium, hvor de aktuelle karantæneregler og undtagelser fra karantænepligten er fastholdt.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/
3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaEinreiseV_konsolidiert_BAnz_AT_10.06.2021.pdf

For yderligere informationer om test- og dokumentationspligten, kan du klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores artikel om rejserestriktionerne på grund af Covid-19 på vores hjemmeside.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

 

 

Regler i Danmark

Generelt gælder:

For personer som indrejser i Danmark via lande- eller søgrænse, gælder en pligt til isolation i 10 dage efter indrejsen. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test, som tidligst foretages på fjerdedagen efter indrejsen. Isolationspligten gælder grundlæggende for alle indrejsende, hermed også for danske statsborgere. Personer der i forbindelse med indrejsen foretager en covid-19-test, som er negativ, er som udgangspunkt også omfattet af pligten til at begive sig i isolation i 10 dage. I isolationstiden er det ikke tilladt at forlade isolationsstedet (f.eks. eget hjem eller et kommunalt isolationssted).

Der er dog en del undtagelser fra isolationspligten.

EU- og Schengenlande er fra den 26.06.2021 grundlæggende i den grønne og gule kategori. Dermed bortfalder isolationspligten ved indrejser fra EU- of Schengenlande. Skulle disse lande dog være kategoriseret som virusvariantområder og dermed være i den røde kategori, gælder isolationspligten fortsat.

Derudover blev der indført en testpligt efter indrejse i Danmark. Indrejsende skal efter de nu gældende regler foretage en covid-19-test indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark. Også her er der en del undtagelser fra reglen.

Tyskland er aktuelt (stand: 26.06.2021) i den grønne kategori. For lande i den grønne kategori bortfalder test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark. Disse rejsende skal dermed ikke testes indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark og de skal ikke i isolation.

Færdigvaccinerede personer med bopæl i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstat, et OECD-land eller et land der er kategoriseret som gult land ved indrejsetidspunktet, er undtaget fra test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark. Hvis disse personer dog indrejser fra et rødt land (se tekst om rejserestriktioner på denne hjemmeside), gælder testkravet ved indrejsen og test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark fortsat. For færdigvaccinerede personer gælder derudover, at vaccinationen skal være foretaget i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstat, et OECD-land eller et land der er kategoriseret som gult land ved indrejsetidspunktet, at vaccinen skal være godkendt af EMA (Europæisk Lægemiddelagentur), at vaccinationsforløbet blev afsluttet mindst 14 dage inden indrejsen og højst 8 måneder inden indrejsen og at personen ikke indrejser fra et rødt land, for at være undtaget fra test- og isolationspligten. Derudover skal færdigvaccinerede personer ved indrejsen til Danmark kunne fremvise dokumentation for vaccinationen, som indeholder, navn, fødselsdato, sygdommen, der er vaccineret imod, vaccinens navn, vaccinationsstatus og effektueringsdato, altså tidspunktet hvor første hhv. anden vaccination blev gennemført, for at være undtaget fra test- og isolationspligten. Denne undtagelsesregel kan også gælde for grænsependlere og ugependlere.

Børn under 15 år er ikke underlagt Testkravet ved indrejsen til Danmark samt isolationspligten efter indrejsen.

Børn fra og med 15 år og under 18 år, der indrejser til Danmark sammen med deres forældre, som er færdigvaccineret, er ikke underlagt isolationspligten efter indrejsen i Danmark. Disse børn er dog stadig underlagt testkravet ved indrejsen.

Personer med bopæl i udlandet, som allerede har overstået en Covid-19 infektion, er ikke omfattet af den almene test- og isolationspligt efter indrejsen i Danmark. Disse personer skal dog kunne fremvise en positiv Covid-19-test, som ved indrejsen skal være mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel, for at undgå test- og isolationspligten. Denne undtagelsesregel kan også være gældende for grænsependlere og ugependlere.

De gældende indrejserestriktioner for rejser til Danmark og de deraf følgende testkrav, gælder stadigvæk uafhængigt af test- og isolationspligten. For yderligere informationer herom, klik på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside, med informationer om de aktuelle rejserestriktioner på grund af covid-19.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

For personer der indrejser i Danmark med fly, kan der gælde andre regler og undtagelser. Informér dig venligst herom ved brug af kilderne der er angivet i det følgende eller kontakt de ansvarlige myndigheder i Danmark.

Ved at klikke linket under denne tekst, kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejsen til Danmark med fly.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/personer-der-rejser-til-danmark-med-fly

Reglerne og de tilhørende undtagelser i forhold til test- og isolationspligten i Danmark, kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med reglerne for test- og isolationspligt efter indrejse i Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

 

For personer med bopæl i Tyskland hhv. grænselandet (her Schleswig-Holstein):

Da Tyskland siden den 26.06.2021 er kategoriseret som grønt land, bortfalder isolationskravet efter indrejsen i Danmark. Testpligten indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark bortfalder ligeledes idet Tyskland er kategoriseret som grønt land. Dette gælder dermed også for grænsependlere med bopæl i Tyskland og arbejdssted i Danmark.

Disse Regler gælder både for danske og udenlandske statsborgere.

 

For Personer med bopæl i Danmark:

Personder med bopæl i Danmark, der indrejser til Danamark efter at have opholdt sig i Tyskland, er ikke omfattet af testpligten indenfor 24 timer efter indrejsen hhv. tilbagerejsen til Danmark, da Tyskland siden den 26.06.2021 er kategoriseret som grønt land.

Da Tyskland siden den 26.06.2021 er kategoriseret som grønt land, bortfalder isolationskravet ligeledes ved ind- hhv. tilbagerejses til Danmark.

Dette gælder dermed også for grænsependlere med bopæl i Danmark, som pendler til Tyskland. Statsborgerskabet er ikke relevant i forhold til dette, dermed er danske statsborgere også undtaget fra isolationskravet.

 

Ugependlere generelt:

Ugependlere fra grønne lande er ikke omfattet af test- og isolationskravet. Ugependlere fra gule lande er undtaget fra isolationskravet, men er dog stadig underlagt testkravet indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark. Ugependlere fra orange og røde lande er grundlæggende underlagt test- og isolationskravet efter indrejsen i Danmark. Ud over de nye regler ift. test- og isolationspligt efter indrejse i Danmark, blev der den 05.02.2021 vedtaget en ny lov om pligt til covid-19- test efter indrejsen i Danmark for tilrejsende arbejdskraft. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at sikre gennemførelsen af denne test for tilrejsende arbejdskraft.

 

Ugependlere med bopæl i Schleswig-Holstein:

Ugependlere med bopæl i Schleswig-Holstein, som pendler til Danmark, er i henhold til bekendtgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet af den 05.02.2021, undtaget fra testpligten for tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark. Disse ugependlere er ligeledes undtaget fra pligten til at foretage en covid-19-test indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark, da Tyskland siden den 26.06.2021 er kategoriseret som grønt land. Isolationspligten gælder siden den 26.06.2021 heller ikke mere for disse ugependlere, da Tyskland er kategoriseret som grønt land.

 

Ugependlere med bopæl i Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein):

Ugependlere, der pendler fra Tyskland til Danmark, er omfattet af testkravet for tilrejsende arbejdskraft efter indrejsen i Danmark. Isolationspligten er dog ikke gældende for disse ugependlere, da Tyskland siden den 26.06.2021 er kategoriseret som grønt land. En ugependler fra Tyskland (ikke Schleswig-Holstein) er dermed forpligtet til at blive testet op til 2 gange i forbindelse med sit ophold i Danmark. Første test skal gennemføres i henhold til reglerne for indrejsen til Danmark for personer med bopæl i Tyskland (ikke Schleswig-Holstein) og uden dansk statsborgerskab. En negativ PCR-test må her ikke være ældre end 72 timer og en negativ antigenhurtigtest må ikke være ældre end 48 timer ved indrejsen i Danmark. Anden test skal gennemføres i henhold til testkravet for tilrejsende arbejdskraft, som skal PCR-testes tidligst 48 timer og senest 120 timer efter det tidspunkt hvor personen blev testet negativ inden indrejsen i Danmark. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at sikre gennemførelsen af den tredje test.

Danske statsborgere, som er ugependlere med bopæl i Tyskland (ikke Schleswig-Holstein) og som pendler til Danmark, skal kun foretage en test, da disse ikke er underlagt kravet om at dokumentere en negativ covid-19-test ved indrejsen i Danmark. Disse Personer er ligeledes undtaget fra testkravet indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark, da Tyskland siden den 26.06.2021 er kategoriseret som grønt land. De er dog stadigvæk underlagt pligten til at foretage en PCR-test for tilrejsende arbejdskraft, som ved danske statsborgere dog er underlagt andre frister. Danske statsborgere, som er tilrejsende arbejdskraft, skal PCR-testes indenfor 3 dage efter påbegyndelsen af arbejdet i Danmark og ikke som ved udenlandske statsborgere tidligst 48 timer og senest 120 timer efter indrejsen.

Personer, som har overstået en covid-19-infektion og som kan forelægge en positiv PCR-test ved indrejsen i Danmark som mindst er 14 tage og højst 8 måneder gammel, er undtaget fra testkravet for tilrejsende arbejdskraft. Dette gælder også for færdigvaccinerede personer, hvis vaccinationen er foretaget i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstat, et OECD-land eller et land der er kategoriseret som gult land ved indrejsetidspunktet, vaccinen er godkendt af EMA (Europæisk Lægemiddelagentur), vaccinationsforløbet blev afsluttet mindst 14 dage og højst 8 måneder før indrejsen. Derudover skal færdigvaccinerede personer ved indrejsen til Danmark kunne fremvise dokumentation for vaccinationen, som indeholder, navn, fødselsdato, sygdommen, der er vaccineret imod, vaccinens navn, vaccinationsstatus og effektueringsdato, altså tidspunktet hvor første hhv. anden vaccination blev gennemført, f.eks. ved at fremvise EU´digitale covidcertifikat.

Yderligere oplysninger kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med de aktuelle regler for test- og isolationspligten.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

 

Lovgrundlaget for de her beskrevne regler kan findes ved at klikke på et af de følgende links under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden www.retsinformation.dk, med de tilsvarende retskilder.

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1391

Lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/157

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1143

 

Oversigtstabeller over indrejserestriktioner, test- og isolationsforpligtelser online

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Danmark - DA

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Schleswig-Holstein - DA

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart