OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Rejserestriktioner på grund af Corona (26.10.2021)

Rejser til Tyskland

Generelt gælder 

Den aktuelle Coronavirus-indrejseforordning af det tyske Bundesgesundheitsministerium, skal fastlægge ens regler for hele Tyskland.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium, med den aktuelle Coronavirus-Einreiseverordnung.

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/
content/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/BAnz%20AT%2029.09.2021%20V1.pdf?inline

Fra den 1. august 2021 gælder der en generel dokumentationspligt ved indrejse til Tyskland. Dette betyder, at principielt alle personer fra 12 år skal kunne fremvise et negativt testcertifikat, dokumentation for overstået smitte eller dokumentation for færdigvaccination ved indrejsen i Tyskland. Den generelle dokumentationspligt gælder uanset, hvilket transportmiddel der rejses ind med og uanset om indrejsen sker fra et risikoområde eller ej.

Fra den 1. august 2021 gælder der derudover ændringer i forhold til udpegningen af risikoområder. Risikoområder bliver fremover angivet i to kategorier: Højrisikoområder (tidligere højincidensområder) og virusvariantområder. Den hidtidige kategori ”enkelt” risikoområde udgår.

Idet Robert-Koch-Instituttet (RKI) kategoriserede Danmark som ”enkelt” risikoområde, fjernes hele Danmark fra listen over risikområder fra den 1. august 2021. For personer der indrejser fra Danmark til Tyskland gælder der dermed kun den generelle dokumentationspligt jf. Coronavirus-indrejseforordningen (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums).

Krav til dokumentationen
Som dokumentation for, at man ikke er smittet med coronavirus kan der fremvises en negativ antigenhurtigtest, der ved indrejsen ikke må være ældre end 48 timer, eller en negativ PCR-test, der ved indrejsen ikke må være ældre end 72 timer.
Personer, der tidligere har været smittet med covid-19 skal kunne fremvise en positiv covid-19 PCR-test, som er mindst 28 dage og højst 6 måneder gammel på indrejsetidspunktet.
For færdigvaccinerede personer gælder, at vaccinationen skal være gennemført med en vaccine, som er godkendt af Paul-Ehrlich-Institut og at der er gået mindst 14 dage efter den afsluttende vaccinedosis er givet. Som dokumentation skal færdigvaccinerede personer have et vaccinationskort, der er udstedt på den færdigvaccineredes navn.
Dokumentationen accepteres både i fysisk og digital form og på bl.a. tysk og engelsk.

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du ind på hjemmesiden af Paul-Ehrlich-Institut, med informationer om godkendte vacciner.

https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 

Undtagelser fra dokumentationspligten
Undtagelser fra den generelle dokumentationspligt gælder bl.a. for personer, der i forbindelse med grænsetrafikken indrejser til Tyskland i mindre end 24 timer eller har opholdt sig i Danmark i mindre end 24 timer. Endvidere er grænsependlere, som rejser til Tyskland hhv. Danmark grundet udførelsen af deres arbejde eller deres uddannelse, og som vender hjem til deres bopæl i Danmark eller Tyskland mindst én gang om ugen undtaget. Disse personer skal dermed ikke fremvise dokumentation for negativt testcertifikat, dokumentation for overstået smitte eller dokumentation for færdigvaccination ved indrejsen i Tyskland.

Indrejse fra højrisikoområder og virusvariantområder:
For personer, der indrejser fra et højrisikoområde eller et virusvariantområde til Tyskland gælder der fortsat forpligtelse til den digitale indrejseregistrering, til test- og dokumentationspligten samt karantænepligten jf. Coronavirus-indrejseforordningen (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums). I den tyske Coronavirus-Einreiseverordnung er der dog for visse persongrupper angivet undtagelser fra den digitale indrejseregistrering, test- og dokumentationspligten samt karantænepligten. Personer som indrejser fra et højrisikoområde eller et virusvariantområde til Tyskland, bør derfor inden indrejsen undersøge, om en af disse undtagelser er gældende for dem.

 

 

Rejser til Danmark

Generelt gælder

Udenrigsministeriet har den 15. oktober 2021 ophævet kategoriseringen af lande efter farvekategorierne grøn, gul og rød i forbindelse med Covid-19. De enkelte lande vil fremover kun få rejsevejledninger efter vurdering af sikkerhedssituationen (f.eks. ved krig, terror, katastrofer o. lign.), som inden pandemien og ikke længere efter det enkelte lands Covid-19-incidens. De farver der offentliggøres på Udenrigsministeriets hjemmeside for de enkelte lande, har dermed ikke betydning for rejserestriktionerne pga. Covid-19 mere.

Siden den 25. oktober 2021 kræver Danmark ved indrejsen fra EU- og Schengenlande ikke længere dokumentation for vaccination, tidligere smitte eller negativ Covid-19-test. Ved indrejsen i Danmark skal den tilsvarende dokumentation der med ikke længere forelægges. Listen over anerkendelsesværdige indrejseformål er ligeledes fjernet.

Testpligten inder for 24 timer efter indrejsen i Danmark gælder dog grundlæggende fortsat ved indrejsen fra visse lande. Her er der dog en del undtagelser.

Ved indrejsen fra bestemte lande, kan der også opstå en isolationspligt.

For yderligere oplysninger om test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside med informationer om test- og isolationspligten i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du ind på udenrigsministeriets hjemmeside, med pressemeddelelsen om ophævelsen af kategoriseringen ifm. Covid-19 og lempelsen af indrejserestriktionerne.

https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=BB76D061-99FE-418F-889E-6CA79B0A0286

 

Oversigtstabeller over indrejserestriktioner, test- og isolationsforpligtelser online

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Danmark - DA

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Schleswig-Holstein - DA

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart