OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Rejserestriktioner på grund af Corona (07.06.2021)

Rejser til Tyskland

Generelt gælder:

Den 13.05.2021 er den nye Coronavirus-indrejseforordning af det Bundesgesundheitsministerium trådt i kraft, som skal fastlægge ens regler for hele Tyskland.

For indrejsende, som rejser til Tyskland med fly, kan der gælde særlige regler. For yderligere oplysninger herom, informer dig venligst hos de kompetente ministerier.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium, med den aktuelle Coronavirus-Einreiseverordnung. Her kan du også finde informationer om de gældende regler for rejser til Tyskland med fly.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/BAnz_AT_12.05.2021_V1.pdf

I det følgende beskrives indrejsebestemmelserne i henhold til den nye Coronavirus-indrejseforordning af den tyske regering, hvilke blandt andet gælder for Schleswig-Holstein.

 

Pligt til indrejseregistrering:

Personer, der indrejser til Tyskland og som har opholdt sig i et internationalt risikoområde inden for de seneste 10 dage før indrejsen, er grundlæggende forpligtet til at foretage en digital indrejseregistrering.

For yderligere informationer om den digitale indrejseregistrering kan du klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores artikel om indrejseregistreringen i Tyskland på vores hjemmeside.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/IndrejseregistreringiTyskland.php

Undtagelser fra indrejseregistreringen gælder blandt andet for personer, der i forbindelse med grænsetrafikken opholder sig mindre end 24 timer i et risikoområde eller som indrejser fra et risikoområde til Tyskland for mindre end 24 timer. Grænsependlere som har opholdt sig i et risikoområde eller som indrejser til Tyskland fra et risikoområde og som vender hjem til deres bopæl mindst en gang om ugen, er også undtaget fra den digitale indrejseregistrering. Dette gælder dermed for grænsependlere der pendler hver dag over den dansk-tyske grænse og for ugependlere, der vender hjem mindst en gang om ugen.

 

Test- og dokumentationspligt generel:

Ud over dette, gælder der siden den 14.01.2021 en test- og dokumentationspligt, for alle personer der indrejser til Tyskland og som har opholdt sig i et risikoområde inden for de seneste 10 dage før indrejsen. Disse personer skal senest 48 timer efter indrejsen have en dokumentation for en negativ Covid-19-test, som kan forelægges ved opfordring af de ansvarlige myndigheder i henhold til infektionsbeskyttelsesloven (Infektionsschutzgesetz). En opfordring til at forelægge dokumentationen kan foretages op til ti dage efter indrejsen. Dokumentation for en negativ Covid-19-test, som allerede foreligger ved indrejsen til Tyskland, skal efter opfordring forelægges de ansvarlige myndigheder. Personer der indrejser til Tyskland og som har opholdt sig i et risikoområde inden for de seneste 10 dage før indrejsen, der efter vurdering af det tyske Bundesgesundheitsministerium i samarbejde med Auswärtiges Amt og det tyske Bundesinnenministerium, bliver betragtet som et område med særlig høj risiko for at blive smittet med Covid-19, et såkaldt højincidensområde (Hochinzidenzgebiet) eller et område med særlig høj forekomst af en mutation af Covid-19 (Virusvarianten-Gebiet), skal allerede ved indrejsen medføre dokumentation for en negativ Covid-19-test og forelægge denne ved opfordring af de ansvarlige myndigheder. Hvor gammel testen må være afhænger her af testarten der bruges og om man indrejser fra et risikoområde, højincidensområde eller et virusvariantområde. Grundlæggende må en PCR-test ved indrejsen til Tyskland ikke være ældre end 72 timer. En hurtigtest derimod, må ved indrejsen fra et risiko- eller højincidensområde ikke være ældre end 48 timer. Ved indrejsen fra et virusvariantområde må testen maks. være 24 timer gammel uanset testart.

Yderligere informationer om Coronavirus-indrejsefororndningen af det tyske Bundesgesundheitsministerium og de her nævnte bestemmelser samt undtagelser, kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/BAnz_AT_12.05.2021_V1.pdf

 

Test- og dokumentationspligt for grænsependlere i Schleswig-Holstein:

Med Coronavirus-indrejseforordningen fra den 12.05.2021 af Bundesgesundheitsministerium, blev de generelle beslutninger (Allgemeinverfügungen) af de såkaldte Kreise og kreisfreie Städte, om test- og dokumentationspligt for grænsependlere i Schleswig-Holstein ophævet. Undtagelserne fra test- og dokumentationspligten for grænsependlere, som nævnt i Coronavirus-indrejseforordningen af Bundesgesundheitsministerium, gælder dermed også for Schleswig-Holstein.

Fra den 13.05.2021, skal grænsependlere med bopæl i Schleswig-Holstein, som tvingende nødvendig og uopsættelig skal indrejse til Danmark for udførelsen af deres arbejde og som regelmæssigt, mindst en gang om ugen vender hjem til deres bopæl, samt grænsependlere der har bopæl i Danmark, som tvingende nødvendig og uopsættelig skal indrejse til Schleswig-Holstein for at udføre deres arbejde og som regelmæssigt, mindst en gang om ugen vender hjem til deres bopæl i Danmark, ved indrejsen ikke længere medbringe dokumentation for en negativ Covid-19-test.

Da den nye Coronavirus-indrejseforordning afløser de tilsvarende forordninger af Land Schleswig-Holstein om indrejse- og karantænebestemmelserne og dermed fastlægger ens regler for hele Tyskland, gælder undtagelsen fra testkravet nu grundlæggende for alle grænsependlere der pendler fra Tyskland til et Risikoområde eller fra et risikoområde til Tyskland. Reglerne ift. karantænepligt og indrejseregistreringen er fremover også fastholdt i Coronavirus-indrejseforordningen.

For yderligere oplysninger om karantænebestemmelserne i Tyskland, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside med informationer om de aktuelle karantænebestemmelser.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du direkte ind på vores hjemmeside med informationer om indrejseregistreringen.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/IndrejseregistreringiTyskland.php

 

Rejser fra Danmark til udlandet

Fra den 21.04.2021 bliver rejsevejledningen, som fraråder alle rejser til hele verden ophævet og rejsevejledningerne følger igen den regionale model, efter hvilken landene bliver inddelt i kategorierne gul, orange og rød. For inddelingen af landene i kategorierne er blandt andet incidensen i de pågældende lande afgørende. Udenrigsministeriet foretager en ugentlig vurdering af landene og i givet fald også en ændring af kategoriseringen af landene.

I den følgende tabel kan du se hvad de enkelte farver står for og hvilke grundlæggende forpligtelser der gælder. Vær opmærksom på undtagelsesreglerne der beskrives i det følgende.

Kategoriseringen af landene i gul, orange og rød vil fremover også have en betydning for de gældende indrejserestriktioner og i givet fald også for test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark.

Se mere om rejserestriktionerne ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer ind på Udenrigsministeriets hjemmeside med informationer om restriktionerne ved rejser ud af Danmark.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Tyskland er aktuelt (stand 07.06.2021) i den gule kategori, dvs. at man skal være forsigtig ved rejser til Tyskland.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på udenrigsministeriets hjemmeside, med rejsevejledningen for Tyskland.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/tyskland/

Tjenesterejser til udlandet betragtes fra den 21.04.2021 igen som nødvendige rejser og kan grundlæggende foretages. Her er dog nye regler ift. test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark, der skal tages i betragtning.

Se mere om rejsevejledningerne ift. erhvervsrejser til udlandet, ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på Udenrigsministeriets hjemmeside med informationer om rejserestriktioner ifm. erhvervsrejser.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-til-erhvervsrejser/

 

Rejser til Danmark

Generelt gælder:

For alle indrejser til Danmark kræves der generelt en negativ Covid-19 test og et anerkendelsesværdigt formål. Testresultatet må ikke være ældre end 48 timer. Kravet om et anerkendelsesværdigt indrejseformål gælder dog ikke for gule lande og regioner samt orange lande og regioner inden for EU og Schengen. Genåbningen af rejseaktiviteten skal gennemføres i fire faser inden for de kommende uger. Den 4. fase af genåbningen af rejseaktiviteten er planlagt for den 26.06.2021.

Færdigvaccinerede personer med bopæl i et EU- eller Schengenland er fra den 01.05.2021 undtaget fra pligten til at fremvise en negativ Covid-19-test og et anerkendelsesværdigt formål ved indrejsen til Danmark. Hvis disse personer dog indrejser fra et rødt land, gælder pligten til at fremvise en negativ Covid-19-test ved indrejsen til Danmark, som ikke må være ældre end 48 timer, fortsat. For færdigvaccinerede personer gælder derudover, at vaccinationen skal være foretaget i et EU- eller Schengenland, at vaccinen skal være godkendt af EMA (Europæisk Lægemiddelagentur), at vaccinationsforløbet blev afsluttet mindst 14 dage inden indrejsen og højst 8 måneder før indrejsen. Derudover skal færdigvaccinerede personer ved indrejsen til Danmark kunne fremvise dokumentation for vaccinationen, som indeholder, navn, fødselsdato, sygdommen, der er vaccineret imod, vaccinens navn, vaccinationsstatus og effektueringsdato, altså tidspunktet hvor første hhv. anden vaccination blev gennemført. Denne undtagelsesregel kan også være gældende for grænsependlere og ugependlere. For børn af færdigvaccinerede personer, som indrejser til Danmark sammen med deres forældre, kan der være særlige regler. For færdigvaccinerede personer kan der gælde andre regler iht. test- og isolationskravet efter indrejsen i Danmark.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med oplysninger for udenlandske rejsende.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-udlandet

Personer med bopæl i udlandet, som allerede har overstået en Covid-19 infektion, er ikke omfattet af den almene pligt til at fremvise en negativ Covid-19-test ved indrejsen i Danmark. Disse personer skal dog kunne fremvise en positiv Covid-19-test, som ved indrejsen skal være mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel. For personer der allerede har overstået en infektion med Covid-19, kan der gælde andre regler ift. test- og isolationskravet efter indrejsen i Danmark.

Danske statsborgere samt personer med bopæl i Danmark er ikke omfattet af testkravet og kan altid indrejse til Danmark. Der kan dog, også for disse personer, opstå forpligtelser i henhold til reglerne om test- og isolationspligt efter indrejse i Danmark.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om reglerne ved indrejse til Danmark for danske statsborgere.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-danske-statsborgere-og-udlaendinge-med-bopael-i-danmark

For yderligere oplysninger om test- og isolationspligten efter indrejse i Danmark, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside, med informationer om test- og isolationspligten i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

Transit gennem Danmark er grundlæggende tilladt. Der skal dog forelægges en negativ Covid-19-test som ikke må være ældre end 48 timer ved indrejsen i Danmark. Hvis bopælslandet man kommer fra, er et orange eller rødt land i henhold til Udenrigsministeriets rejsevejledning, gælder der desuden, at der skal foreligge et anerkendelsesværdigt formål. Der gælder forskellige regler for de forskellige kategorier (orange, rød), hvad der betragtes som anerkendelsesværdigt formål. Personer der har bopæl i Tyskland og som vil rejse via Danmark, skal ikke have et anerkendelsesværdigt formål, da Tyskland siden den 04.06.2021 er kategoriseret som gult land.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside med oplysninger om rejser via Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-personer-der-vil-rejse-via-danmark

For indrejsende, som rejser til Danmark med fly, kan der gælde særlige regler. Disse kan gælde for både udenlandske og danske statsborgere. Informer dig venligst inden en flyrejse til Danmark, hvilke regler der er gældende for dig.

Ved at klikke linket under denne tekst, kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejsen til Danmark med fly.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/personer-der-rejser-til-danmark-med-fly

 

Rejser til Danmark for personer med bopæl i Tyskland (her også grænsependlere):

Da Tyskland siden den 04.06.2021 er kategoriseret som gult land, bortfalder pligten til at dokumentere et anerkendelsesværdigt formål ved indrejsen. Dette gælder dermed også for grænsependlere og ugependlere med bopæl i Tyskland. Personer uden dansk statsborgerskab, der indrejser fra Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein), skal dog kunne fremvise dokumentation for en negativ Covid-19-test, som ikke er ældre end 48 timer ved indrejsen til Danmark. Både resultater fra PCR-test og kviktest kan bruges til indrejsen.

Personer uden dansk statsborgerskab, der indrejser fra grænselandet (her Schleswig-Holstein), skal kunne fremvise dokumentation for en negativ Covid-19-test, som ikke er ældre end 72 timer ved indrejsen til Danmark. Både resultater fra PCR-test og kviktest kan bruges til indrejsen.

Danske statsborgere med bopæl i Tyskland er ikke omfattet af testkravet ved indrejsen i Danmark og kan indrejse til enhver tid. Der kan dog også for disse personer være test- og isolationspligter efter indrejsen i Danmark.

For yderligere oplysninger om indrejserestriktionerne, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejserestriktionerne ved rejser til Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-udlandet

For yderligere oplysninger om indrejserestriktionerne for personer med bopæl i grænselandet, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejserestriktioner til personer med bopæl i grænselandet.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-graenselandet

Vær venligst opmærksom på, at der også for personer med bopæl i Tyskland hhv. grænselandet kan opstå forpligtelser i henhold til reglerne om testpligten efter indrejsen i Danmark samt i henhold til testkravet for tilrejsende arbejdskraft.

For yderligere oplysninger om test- og isolationspligten efter indrejse i Danmark, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside, med informationer om den aktuelle test- og isolationspligt i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

 

Oversigtstabeller over indrejserestriktioner, test- og isolationsforpligtelser online

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Danmark - DA

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Schleswig-Holstein - DA

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart