OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Rejserestriktioner på grund af Corona (26.07.2021)

Rejser til Tyskland

Generelt gælder:

Den aktuelle Coronavirus-indrejseforordning af det tyske Bundesgesundheitsministerium, skal fastlægge ens regler for hele Tyskland.

For indrejsende, som rejser til Tyskland med fly, kan der gælde særlige regler. For yderligere oplysninger herom, informer dig venligst hos de kompetente ministerier.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium, med den aktuelle Coronavirus-Einreiseverordnung. Her kan du også finde informationer om de gældende regler for rejser til Tyskland med fly. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaEinreiseV_konsolidiert_210721.pdf

Robert-Koch-Institut/ Bundesministerium für Gesundheit (det tyske sundhedsministerie) kategoriserer Danmark (undtaget Grønland) fra den 23.07.2021 som risikoområde. Dermed gælder alle forpligtelser jf. Coronavirus-indrejseforordningen (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums) for personer, der indrejser fra Danmark til Tyskland. I den tyske Coronavirus-Einreiseverordnung er der dog for visse persongrupper angivet undtagelser fra test- og dokumentationspligten, den digitale indrejseregistrering samt karantænepligten. Personer som indrejser fra Danmark til Tyskland, bør derfor undersøge inden indrejsen, om en af disse undtagelser er gældende for dem.

Pligt til indrejseregistrering:

Personer, der indrejser til Tyskland og som har opholdt sig i et internationalt risikoområde inden for de seneste 10 dage før indrejsen, er grundlæggende forpligtet til at foretage en digital indrejseregistrering.

For yderligere informationer om den digitale indrejseregistrering kan du klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores artikel om indrejseregistreringen i Tyskland på vores hjemmeside.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/IndrejseregistreringiTyskland.php

Undtagelser fra indrejseregistreringen gælder blandt andet for personer, der i forbindelse med grænsetrafikken opholder sig mindre end 24 timer i et risikoområde eller som indrejser fra et risikoområde til Tyskland for mindre end 24 timer. Grænsependlere som har opholdt sig i et risikoområde eller som indrejser til Tyskland fra et risikoområde og som vender hjem til deres bopæl mindst en gang om ugen, er også undtaget fra den digitale indrejseregistrering.

 

Test- og dokumentationspligt generel:

Ud over dette, gælder der siden den 14.01.2021 en test- og dokumentationspligt, for alle personer der indrejser til Tyskland og som har opholdt sig i et risikoområde inden for de seneste 10 dage før indrejsen. Disse personer skal senest 48 timer efter indrejsen have en dokumentation for en negativ Covid-19-test, for tidligere smittede eller en vaccinationsdokumentation. Denne dokumentation skal også bruges for at undgå/afbryde en eventuel karantæne, hvortil dokumentationen skal sendes til de ansvarlige myndigheder via den digitale indrejseregistrering.

For yderligere oplysninger om karantænebestemmelserne i Tyskland, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside med informationer om de aktuelle karantænebestemmelser.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

Personer der indrejser til Tyskland og som har opholdt sig i et risikoområde inden for de seneste 10 dage før indrejsen, der efter vurdering af det tyske Bundesgesundheitsministerium i samarbejde med Auswärtiges Amt og det tyske Bundesinnenministerium, bliver betragtet som et område med særlig høj risiko for at blive smittet med Covid-19, et såkaldt højincidensområde (Hochinzidenzgebiet) eller et område med særlig høj forekomst af en mutation af Covid-19 (Virusvarianten-Gebiet), skal allerede ved indrejsen medføre dokumentation for en negativ Covid-19-test, dokumentation for tidligere smittede eller vaccinationsdokumentation. Ved indrejser med en transportør fra et højincidensområde (Hochinzidenzgebiet) eller virusvariantområde(Virusvarianten-Gebiet), skal dokumentationen forelægges transportøren allerede inden afrejsen.

Hvor gammel testen må være afhænger her af testarten der bruges og om man indrejser fra et risikoområde, højincidensområde eller et virusvariantområde. Grundlæggende må en PCR-test ved indrejsen til Tyskland ikke være ældre end 72 timer. En hurtigtest derimod, må ved indrejsen fra et risiko- eller højincidensområde ikke være ældre end 48 timer. Ved indrejsen fra et virusvariantområde må testen maks. være 24 timer gammel uanset testart.

Yderligere informationer om Coronavirus-indrejsefororndningen af det tyske Bundesgesundheitsministerium og de her nævnte bestemmelser samt undtagelser, kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaEinreiseV_konsolidiert_210721.pdf

Test- og dokumentationspligt for grænsependlere i Tyskland:

Med Coronavirus-indrejseforordningen fra den 12.05.2021 af Bundesgesundheitsministerium, blev de generelle beslutninger (Allgemeinverfügungen) af de såkaldte Kreise og kreisfreie Städte, om test- og dokumentationspligt for grænsependlere i Schleswig-Holstein ophævet. Undtagelserne fra test- og dokumentationspligten for grænsependlere, som nævnt i Coronavirus-indrejseforordningen af Bundesgesundheitsministerium fra den 12.05.2021, med ændringer fra den 09.063.2021, gælder dermed også for Schleswig-Holstein.

Da Coronavirus-indrejseforordning afløser de tilsvarende forordninger af Land Schleswig-Holstein om indrejse- og karantænebestemmelserne og dermed fastlægger ens regler for hele Tyskland, gælder undtagelsen fra testkravet nu grundlæggende for alle grænsependlere der pendler fra Tyskland til et Risikoområde eller fra et risikoområde til Tyskland. Reglerne ift. karantænepligt og indrejseregistreringen er fremover også fastholdt i Coronavirus-indrejseforordningen. 

Robert-Koch-Institut/ Bundesministerium für Gesundheit (det tyske sundhedsministerie) kategoriserer Danmark (undtaget Grønland) fra den 23.07.2021 som risikoområde. Personer, der indrejser fra Danmark til Tyskland er dermed generelt underlagt test- og dokumentationspligten iht. Coronavirus-Einreiseverordnung. Grænsependlere er dog undtaget som nævnt foroven. I den tyske Coronavirus-Einreiseverordnung er der dog angivet yderligere undtagelser fra test- og dokumentationspligten, den digitale indrejseregistrering samt karantænepligten for visse persongrupper. Personer som indrejser fra Danmark til Tyskland, bør derfor undersøge inden indrejsen, om en af disse undtagelser er gældende for dem.

For yderligere oplysninger om karantænebestemmelserne i Tyskland, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside med informationer om de aktuelle karantænebestemmelser.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

 

Rejser fra Danmark til udlandet

Fra den 26.06.2021 følger rejsevejledningerne en ny rejsemodel, efter hvilken landene bliver inddelt i kategorierne grøn, gul, orange og rød. For inddelingen af landene i kategorierne er blandt andet incidensen i de pågældende lande afgørende. Udenrigsministeriet foretager en ugentlig vurdering af landene og i givet fald også en ændring af kategoriseringen af landene.

EU- og Schengenlande er fra den 26.06.2021 som udgangspunkt i den grønne og den gule kategori.

Tyskland er aktuelt (stand 26.06.2021) i den grønne kategori, dvs. at man skal være opmærksom ved rejser til Tyskland.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på udenrigsministeriets hjemmeside, med rejsevejledningen for Tyskland.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/tyskland/

I den følgende tabel kan du se hvad de enkelte farver står for og hvilke grundlæggende forpligtelser der gælder.

 

Kategoriseringen af landene i grøn, gul, orange og rød vil fremover også have en betydning for de gældende indrejserestriktioner og i givet fald også for test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark.

Se mere om rejserestriktionerne ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer ind på Udenrigsministeriets hjemmeside med informationer om restriktionerne ved rejser ud af Danmark.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Tjenesterejser til udlandet betragtes som nødvendige rejser og kan grundlæggende også foretages til lande, for hvilke Udenrigsministeriet ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Her skal man dog være opmærksom på de enkelte landes test- og isolationspligter samt reglerne ved indrejsen i Danmark. regler ift. test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark, der skal tages i betragtning.

Se mere om rejsevejledningerne ift. erhvervsrejser til udlandet, ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på Udenrigsministeriets hjemmeside med informationer om rejserestriktioner ifm. erhvervsrejser.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-til-erhvervsrejser/

 

 

Rejser til Danmark

Generelt gælder:

For indrejser til Danmark kræves der generelt en negativ Covid-19 test og et anerkendelsesværdigt formål. Et negativt testresultat for en antigenhurtigtest må ikke være ældre end 48 timer ved indrejsen til Danmark. Et negativt testresultat for en PCR-Test, må ikke være ældre end 72 timer ved indrejsen til Danmark. Færdigvaccinerede og tidligere smittede kan forelægge en tilsvarende dokumentation. Kravet om et anerkendelsesværdigt indrejseformål gælder ikke for grønne gule EU- og Schengenlande.

Færdigvaccinerede personer med bopæl i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstat, et OECD-land eller et land der ved indrejsetidspunktet er kategoriseret som gult land, er undtaget fra pligten til at fremvise en negativ Covid-19-test. Hvis disse personer dog indrejser fra et rødt land, gælder pligten til at fremvise en negativ PCR-test ved indrejsen til Danmark, som ikke må være ældre end 72 timer, fortsat. For færdigvaccinerede personer gælder derudover, at vaccinationen skal være foretaget i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstat, et OECD-land eller et land der ved indrejsetidspunktet er kategoriseret som gult land, at vaccinen skal være godkendt af EMA (Europæisk Lægemiddelagentur), at vaccinationsforløbet blev afsluttet mindst 14 dage inden indrejsen og højst 12 måneder før indrejsen. Derudover skal færdigvaccinerede personer ved indrejsen til Danmark kunne fremvise dokumentation for vaccinationen, som indeholder, navn, fødselsdato, sygdommen, der er vaccineret imod, vaccinens navn, vaccinationsstatus og effektueringsdato, altså tidspunktet hvor første hhv. anden vaccination blev gennemført, f.eks. ved at forelægge EU´s digitale covidcertifikat. Denne undtagelsesregel kan også være gældende for grænsependlere og ugependlere.

Børn under 15 år er ikke underlagt Testkravet ved indrejsen til Danmark samt isolationspligten efter indrejsen.

Børn fra og med 15 år og under 18 år, der indrejser til Danmark sammen med deres forældre, som er færdigvaccineret, er ikke underlagt isolationspligten efter indrejsen i Danmark. Disse børn er dog stadig underlagt testkravet ved indrejsen.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med oplysninger for udenlandske rejsende.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-udlandet

Personer med bopæl i udlandet, som allerede har overstået en Covid-19 infektion, er ikke omfattet af den almene pligt til at fremvise en negativ Covid-19-test ved indrejsen i Danmark. Disse personer skal dog kunne fremvise en positiv PCR-test, som ved indrejsen skal være mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel. Denne undtagelsesregel kan også være gældende for grænsependlere og ugependlere.

Danske statsborgere samt personer med bopæl i Danmark er ikke omfattet af testkravet ved indrejsen og kan altid indrejse til Danmark.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om reglerne ved indrejse til Danmark for danske statsborgere.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-danske-statsborgere-og-udlaendinge-med-bopael-i-danmark

For yderligere oplysninger om test- og isolationspligten efter indrejse i Danmark, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside, med informationer om test- og isolationspligten i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

Transit gennem Danmark er grundlæggende tilladt. Der skal dog forelægges en negativ PCR-test ved indrejsen i Danmark, som ikke må være ældre end 72 timer eller en negativ antigenhurtigtest som ikke må være ældre end 48 timer. Alternativt kan der også forelægges dokumentation for færdigvaccinerede eller tidligere smittede. Hvis bopælslandet man kommer fra, er et orange eller rødt land i henhold til Udenrigsministeriets rejsevejledning, gælder der desuden, at der skal foreligge et anerkendelsesværdigt formål. Der gælder særlige regler for hvad der betragtes som anerkendelsesværdigt formål ved røde lande. Ved lande som er i den røde kategori, bortfalder kravet om en negativ PCR-test ikke for vaccinerede. Personer der har bopæl i Tyskland og som vil rejse via Danmark, skal ikke have et anerkendelsesværdigt formål, da Tyskland siden den 26.06.2021 er kategoriseret som grønt land.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside med oplysninger om rejser via Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-personer-der-vil-rejse-via-danmark

For indrejsende, som rejser til Danmark med fly, kan der gælde særlige regler. Disse kan gælde for både udenlandske og danske statsborgere. Informer dig venligst inden en flyrejse til Danmark, hvilke regler der er gældende for dig.

Ved at klikke linket under denne tekst, kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejsen til Danmark med fly.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/personer-der-rejser-til-danmark-med-fly

 

Rejser til Danmark for personer med bopæl i Tyskland (her også grænsependlere):

Da Tyskland siden den 26.06.2021 er kategoriseret som grønt land, bortfalder pligten til at dokumentere et anerkendelsesværdigt formål ved indrejsen. Dette gælder dermed også for grænsependlere og ugependlere med bopæl i Tyskland. Personer uden dansk statsborgerskab, der indrejser fra Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein), skal dog kunne fremvise dokumentation for en negativ PCR-test, som ikke er ældre end 72 timer eller en negativ antigenhurtigtest, som ikke må være ældre end 48 timer ved indrejsen til Danmark. Covid-19-test, som ikke er ældre end 48 timer ved indrejsen til Danmark. Vaccinerede og tidligere smittede kan forelægge tilsvarende dokumentation.

Personer uden dansk statsborgerskab, der indrejser fra grænselandet (her Schleswig-Holstein), skal kunne fremvise dokumentation for en negativ Covid-19-test, som ikke er ældre end 72 timer ved indrejsen til Danmark. Både resultater fra PCR-test og kviktest kan bruges til indrejsen. Vaccinerede og tidligere smittede kan forelægge tilsvarende dokumentation.

Danske statsborgere med bopæl i Tyskland er ikke omfattet af testkravet ved indrejsen i Danmark og kan indrejse til enhver tid.

For yderligere oplysninger om indrejserestriktionerne, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejserestriktionerne ved rejser til Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-udlandet

For yderligere oplysninger om indrejserestriktionerne for personer med bopæl i grænselandet, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejserestriktioner til personer med bopæl i grænselandet.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-graenselandet

Vær venligst opmærksom på, at der for tilrejsende arbejdskraft med bopæl i Tyskland hhv. grænselandet, kan opstå en testpligt efter indrejsen i Danmark.

For yderligere oplysninger om test- og isolationspligten efter indrejse i Danmark og om testpligten for tilrejsende arbejdskraft, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside, med informationer om den aktuelle test- og isolationspligt i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

 

Oversigtstabeller over indrejserestriktioner, test- og isolationsforpligtelser online

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Danmark - DA

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Schleswig-Holstein - DA

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart