OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Digital administration i DK

I Danmark er der en erklæret politisk vilje til i stadig stigende grad at digitalisere den offentlige forvaltning og til i samme åndedræt at skære ned på den personlige service over for borgerne, som nu skal ordne deres forvaltningsanliggender på nettet.

Det er også allerede i udstrakt grad blevet indført, hvorfor borgerne nødvendigvis må beskæftige sig mere indgående med emnet. Også digitaliseringen vinder frem med stor hast. Dertil kommer en centralisering af myndighederne, som også geografisk gør afstanden til borgerne endnu større. Mange myndigheder har slet ikke åbningstider længere.

Som følge heraf er grænsependlere fra Tyskland også nødsaget til at beskæftige sig med dette emne. Helt grundlæggende kan man kun råde alle grænsependlere til hurtigst muligt at få NemID-adgang og til at sætte sig ind, hvordan systemet fungerer.

Digitaliseringen omfatter i øjeblikket SKAT, indgangssiden til det offentlige borger.dk og andre især kommunale forvaltningsområder, netbank, ATP, forskellige pensionskasser og e-Boks.

Denne brug af det offentliges onlineportal vil blive endnu mere udbredt, hvorfor det kan forventes, at institutionerne stadig sjældnere vil udsende papirpost.

Også på lovgivningsområdet kan der allerede nu spores en tendens, som peger i retning af at gøre brugen af de digitale procedurer obligatorisk.

Hvad er NemID?
For mange, som i forvejen er fortrolige med brugen af netbank i Tyskland, som fungerer med PIN (personlig identifikationskode) og TAN (transaktionsnummer), vil NemID forekomme bekendt.

Med NemID har man et bruger-id, som ofte er cpr-nummeret eller et selvvalgt bruger-id, dertil en adgangskode og et kort med nøglenumre, som også kaldes nøglekortet.

Man logger på via en central hjemmeside, som man altid bliver ledt hen på, når man ønsker at logge på et eller andet sted, det være sig hos SKAT, borger.dk, ATP eller andre. Denne side forudsætter dog, at man har en almindelig internetbrowser, som løbende bliver opdateret med de seneste sikkerhedsopdateringer. Man klikker på "Login med NemID" og bliver så ledt videre til den centrale portal, som foretager log-in. Til det formål installeres der et lille program på computeren.

Nu indtaster man bruger-id og adgangskode. Derefter forlanger programmet en defineret nøglekode fra nøglekortet. Disse nøgler kan kun benyttes en gang. Man kan nu også købe en lille generator, som selv genererer koderne. Det kræver dog nøglekort at købe en sådan generator, så man skal altså fortsat opbevare nøglekortet.

Man skal dog være opmærksom på, at man ikke kan springe frem og tilbage mellem forskellige udbydere, selv om man logger på centralt via en side for alle udbydere. Hvis man f.eks. ønsker at skifte fra sin netbank til sin skattemappe hos SKAT, skal man logge ind på ny.

Hvordan får man NemID?
Der findes to muligheder. Enten får man det af sin bank som adgang til netbankkontoen, som skal dog aktivere et tillægsfunktion, eller hos kommunens Borgerservice. Hos kommunen skal man møde personligt op, medbringe gyldig legitimation og har en vitterlighedsvidne med.

Hvad er e-Boks?
E-Boks er et offentligt, elektronisk postsystem. I e-Boks har man en personlig postmappe, og man logger på ved hjælp af NemID. 

E-Boks er ikke et e-mail-system i traditionel forstand. Ingen kan sende post til e-Boks uden først at være blevet godkendt af indehaveren af en postmappe. E-Boks betegnes som et sikkert, offentligt postsystem.

For at kunne modtage elektronisk post, skal man angive i e-Boks, at man f.eks. ønsker at modtage post fra sin pensionskasse.

Det må dog antages, at danske myndigheder i nær fremtid udelukkende vil udsende elektronisk post - automatisk og uden ekstra samtykke fra borgerne.

Det anbefales generelt alle grænsependlere at printe elektronisk post ud og arkivere den.

Vigtige regler for brug af NemID

  • Hvis man tilslutter sig NemID, er man forpligtet til at give fyldestgørende og korrekte oplysninger.
  • Brug af NemID har samme retskraft som en underskrift.
  • Bruger-id, adgangskode og nøglekort til NemID skal opbevares sikkert og forsvarligt, og må ikke være tilgængelige for tredjemand.
  • Det er ikke tilladt at kopiere, scanne eller lagre nøglekortet på anden vis.
  • Det er ikke tilladt at skrive adgangskoden ned.
  • Man skal løbende kontrollere, at man ikke har mistet sit bruger-id, sin adgangskode og nøglekortet til NemID.

Hvis man har mistanke om, at ens NemID er blevet brugt af uvedkommende, skal systemet spærres. Spærring kan ske telefonisk på tlf. 

+45 80 30 70 10  hele døgnet eller på

www.nemid.nu eller i din bank.

Der kan også foranlediges spærring på operatørens initiativ, hvis denne får mistanke om, at uvedkommende har skaffet sig adgang. 

Alle vigtige papirer som f.eks. skatteopgørelser, lønsedler, meddelelser fra pensionskasser og ATP, afgørelser om bevilling af sygedagpenge eller alt andet, som måtte vedrøre ansættelsesforholdet i Danmark, bør man printe ud i papirform og arkivere.

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00