OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Rejserestriktioner på grund af Corona (17.01.2022)

Rejser til Tyskland

Generelt gælder 

Den aktuelle Coronavirus-indrejseforordning af det tyske Bundesgesundheitsministerium, skal fastlægge ens regler for hele Tyskland.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium, med den aktuelle Coronavirus-Einreiseverordnung.

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/
content/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/BAnz%20AT%2029.09.2021%20V1.pdf?inline

Aktuelt gælder der en generel dokumentationspligt ved indrejse til Tyskland. Dette betyder, at principielt alle personer fra 12 år skal kunne fremvise et negativt testcertifikat, dokumentation for overstået smitte eller dokumentation for færdigvaccination ved indrejsen i Tyskland. Den generelle dokumentationspligt gælder uanset, hvilket transportmiddel der rejses ind med og uanset om indrejsen sker fra et højrisikoområde hhv. virusvariantområde eller ej.

Fra den 1. august 2021 gælder der derudover ændringer i forhold til udpegningen af risikoområder. Risikoområder bliver fremover angivet i to kategorier: Højrisikoområder (tidligere højincidensområder) og virusvariantområder. Den hidtidige kategori ”enkelt” risikoområde udgår.

Siden den 19.12.2021 er Danmark i henhold til Robert-Koch-Institut (RKI) kategoriseret som højrisikoområde. For personer, der indrejser fra Danmark til Tyskland, gælder dermed aktuelt ikke kun den generelle dokumentationspligt efter Coronavirus-Einreiseverordnung af det tyske Bundesgesundheitsministerium, men også yderligere regler og undtagelser efter forordningen, som beskrives i det følgende.

 

Krav til dokumentationen

Som dokumentation for, at man ikke er smittet med Coronavirus kan der fremvises en negativ antigenhurtigtest eller PCR-test, der ved indrejsen ikke må være ældre end 48 timer.

Personer, der tidligere har været smittet med covid-19 skal kunne fremvise en positiv covid-19 PCR-test, som er mindst 28 dage og højst 90 dage gammel på indrejsetidspunktet. For færdigvaccinerede personer gælder, at vaccinationen skal være gennemført med en vaccine, som er godkendt af Paul-Ehrlich-Institut og at der er gået mindst 14 dage efter den afsluttende vaccinedosis er givet. Som dokumentation skal færdigvaccinerede personer have et vaccinationskort, der er udstedt på den færdigvaccineredes navn. Dokumentationen accepteres både i fysisk og digital form og på bl.a. tysk og engelsk.

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du ind på hjemmesiden af Paul-Ehrlich-Institut, med informationer om godkendte vacciner.

https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19

 

Undtagelser fra dokumentationspligten

Da Danmark siden den 19.12.2021 er kategoriseret som højrisikoområde, gælder for ind- og hjemrejsende fra Danmark grundlæggende den generelle dokumentationspligt (Nachweispflicht). Personer, der i forbindelse med grænsetrafikken indrejser til Tyskland i mindre end 24 timer eller har opholdt sig i Danmark i mindre end 24 timer og grænsependlere, som indrejser i Tyskland hhv. Danmark grundet udførelsen af deres arbejde eller deres uddannelse, og som vender hjem til deres bopæl i Danmark eller Tyskland mindst én gang om ugen er dermed ikke undtaget fra dokumentationspligten. Disse personer skal dermed fremvise dokumentation for negativt test, dokumentation for tidligere smitte eller dokumentation for færdigvaccination ved indrejsen i Tyskland.

Undtagelser fra dokumentationspligten gælder i henhold til Coronavirus-Einreiseverordnung, ved indrejsen fra et højrisikoområde, kun for få, meget specielle persongrupper. Informér dig venligst inden rejse ved de kompetente myndigheder, om én af disse udtagelser er gældende for dig.

 

Indrejse fra højrisikoområder og virusvariantområder

For personer, der indrejser fra et højrisikoområde eller et virusvariantområde i Tyskland gælder der desuden forpligtelser iht. til den digitale indrejseregistrering, til test- og dokumentationspligten samt karantænepligten jf. Coronavirus-indrejseforordningen (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums). I den tyske Coronavirus-Einreiseverordnung er der dog for visse persongrupper angivet undtagelser fra den digitale indrejseregistrering, test- og dokumentationspligten samt karantænepligten. 

 

Rejser til Danmark 

Generelt gælder

Udenrigsministeriet har den 15. oktober 2021 ophævet kategoriseringen af lande efter farvekategorierne grøn, gul og rød i forbindelse med Covid-19. De enkelte lande vil fremover kun få rejsevejledninger efter vurdering af sikkerhedssituationen (f.eks. ved krig, terror, katastrofer o. lign.), som inden pandemien og ikke længere efter det enkelte lands Covid-19-incidens. De farver der offentliggøres på Udenrigsministeriets hjemmeside for de enkelte lande, har dermed ikke betydning for rejserestriktionerne pga. Covid-19 mere.

Siden den 27. december 2021 kræver Danmark ved indrejsen en negativ Covid-19-test. Denne testpligt gælder også for fuld vaccinerede personer. Tidligere smittede er dog undtaget fra testpligten. Der kræves en negativ PCR-test (72 timer) eller antigenhurtigtest (48 timer), som blev foretaget inden indrejsen i Danmark.

I anledningen af denne ændring blev testpligten indenfor 24 timer efter indrejsen justeret og gælder fremover kun for personer med bopæl i Danmark. Disse personer kan vælge, om de vil foretage en test i udlandet, før indrejsen i Danmark, eller om de vil foretage testen indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark, for at imødekomme den gældende testpligt.

Følgende persongrupper vil være undtaget kravet om test ved indrejsen i Danmark:

 • Børn under 15 år.
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.
 • Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og som kan fremvise dokumentation for en positiv PCR-test for covid-19, som er foretaget mindst 11 dage og højst 180 dage før indrejsetidspunktet.
 • Personer med fast bopæl i grænselandet.
 • Personer med fast bopæl i Danmark, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse eller gennemført undervisning eller eksamen i grænselandet.
 • Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.
 • Personer, der udgør aktiv eller passiv besætning på luftfartøj.
 • Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.
 • Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven.
 • Personer, der har bopæl i Danmark og som udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Personer med fast bopæl i grænselandet (her også Schleswig-Holstein), f.eks. grænsependlere (der pendler dagligt eller ugentligt) fra Schleswig-Holstein, er dermed undtaget fra testpligten ved indrejsen i Danmark. Grænsependlere der pendler dagligt og Ugependlere, der indrejser fra Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein) til Danmark, skal dermed ved indrejsen i Danmark fremlægge dokumentation for en negativ test. Dette gælder også for fuld vaccinerede. Tidligere smittede er dog undtaget fra testpligten (se ovennænvte betingelser).

Personer med fast bopæl i Danmark (f.eks. grænsependlere fra Danmark til Schleswig-Holstein), som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse eller gennemført undervisning eller eksamen i grænselandet (her Schleswig-Holstein) er ligeledes undtaget fra testpligten. Grænsependlere fra Danmark til Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein), der dagligt vender hjem til Danmark og ugependlere fra Danmark til Tyskland, er dog ikke undtaget fra testpligten.

For yderligere oplysninger om isolationspligten efter indrejsen i Danmark, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside med informationer om isolationspligten i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du ind på udenrigsministeriets hjemmeside, med pressemeddelelsen om ophævelsen af kategoriseringen ifm. Covid-19 og lempelsen af indrejserestriktionerne.

https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=BB76D061-99FE-418F-889E-6CA79B0A0286

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med oplysninger om de aktuelle rejserestriktioner ifm. Covid-19.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark

 

Oversigtstabeller over indrejserestriktioner, test- og isolationsforpligtelser online

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Danmark - DA

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Schleswig-Holstein - DA

 

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00